Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διεθνείς και ενδοκοινοτικές συναλλαγές προς το Κ.Β.Σ., το Ε.Λ.Γ.Σ. και το Φ.Π.Α.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Δούλη, Χριστίνα el
dc.contributor.author Χυτήρη, Βασιλική - Δήμητρα el
dc.date.accessioned 2017-01-25T12:05:52Z
dc.date.available 2017-01-25T12:05:52Z
dc.date.issued 2017-01-25
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6516
dc.rights Default License
dc.subject Αγαθά el
dc.subject Σύστημα V.I.E.S el
dc.subject INTRASTAR el
dc.subject Κ.Β.Σ. el
dc.subject Φ.Π.Α. el
dc.subject Ε.Λ.Γ.Σ. el
dc.title Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διεθνείς και ενδοκοινοτικές συναλλαγές προς το Κ.Β.Σ., το Ε.Λ.Γ.Σ. και το Φ.Π.Α. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής -- Α/Α 0596 el
heal.classification Φορολογία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα el
heal.classification Διεθνές εμπόριο el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2013
heal.bibliographicCitation Δούλη, Χρ. & Χυτήρη, Β.-Δ., 2013. Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διεθνείς και ενδοκοινοτικές συναλλαγές προς το Κ.Β.Σ., το Ε.Λ.Γ.Σ. και το Φ.Π.Α. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. el
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές και διεθνείς συναλλαγές ως προς τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας» πραγματοποιεί μια εκτενή αναφορά στο σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτει από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις με χώρες εντός της Ε.Ε οι οποίες ονομάζονται ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αγαθών, υπηρεσιών), αλλά και εκτός της Κοινότητας δηλαδή υποχρεώσεις που προκύπτουν από συναλλαγές με άλλα εθνικά κράτη που δεν ανήκουν στο φορολογικό έδαφος της κοινότητας οι οποίες καλούνται διεθνείς συναλλαγές(εισαγωγές- εξαγωγές αγαθών, υπηρεσιών, τίτλων) . Η εργασία ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο επιμέρους θεματολογίες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά την ανάλυση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει την κατηγορία των διεθνών συναλλαγών. Στην εργασία αυτή γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δύο αυτών ειδών και περιγράφεται η διαφορετική προσέγγιση που προκύπτει βάση του φορολογικού συστήματος. Στην εργασία αυτή δίνονται οι ορισμοί, οι εννοιολογικές προσεγγίσεις, και παρατίθενται οι προβλεπόμενοι κανόνες σύμφωνα με το ΚΒΣ και το ΕΓΛΣ καθώς και η λογιστική και πρακτική αντιμετώπιση του αντίστοιχου ΦΠΑ, προκειμένου να διασαφηνιστούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σε κάθε περίπτωση. el
heal.advisorName Μακρή, Δέσποινα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 118
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics