Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Μελέτη της τάσης για οικονομική ολοκλήρωση των επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών: μελέτες περίπτωσης

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σπυρόπουλος, Ιωάννης - Παναγιώτης el
dc.date.accessioned 2017-01-25T07:36:28Z
dc.date.available 2017-01-25T07:36:28Z
dc.date.issued 2017-01-25
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6511
dc.rights Default License
dc.subject Εξαγορές el
dc.subject Συγχωνεύσεις el
dc.subject ALPHA BANK el
dc.subject Ανώνυμη Ραδιοφωνική Εταιρεία Λάμψη el
dc.subject Dioscourides Α.Ε. el
dc.title Μελέτη της τάσης για οικονομική ολοκλήρωση των επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών: μελέτες περίπτωσης el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής -- Α/Α 0592 el
heal.classification Συγκέντρωση και συγχώνευση εταιρειών -- Ελλάδα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2013
heal.bibliographicCitation Σπυρόπουλος, Ι. - Π., 2013. Μελέτη της τάσης για οικονομική ολοκλήρωση των επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών: μελέτες περίπτωσης. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. el
heal.abstract Σήμερα οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αποτελούν την πλέον ουσιαστική αντίδραση των επιχειρήσεων απέναντι στον εντεινόμενο ανταγωνισμό που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, ως αποτέλεσμα της διεθνοποίησης ή ενοποίησης σε ορισμένες περιπτώσεις των αγορών χρήματος και κεφαλαίου σε πρώτο επίπεδο και των αγορών αγαθών και υπηρεσιών σε δεύτερο επίπεδο. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αποτελούν διεθνώς μία από τις πιο συνήθεις μεθόδους, τις οποίες οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη τόσο του χαρτοφυλακίου των αγαθών και των υπηρεσιών τους όσο και για τη διεύρυνση των πωλήσεων, των κερδών και των μεριδίων που κατέχουν σε μια συγκεκριμένη αγορά, καθώς και άλλων σημαντικών μεγεθών ή παραμέτρων που αφορούν τη διοίκηση της επιχείρησης και την αποτελεσματικότητά της. Τα κίνητρα των επιχειρήσεων για την επιθετική επέκτασή τους μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων θα πρέπει να μελετηθούν σε σύγκριση με τους εναλλακτικούς τρόπους μεγέθυνσης οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, ώστε να γίνουν αντιληπτά ως στοιχεία, η χρονική στιγμή όπου θα πρέπει να υλοποιείται ή η αιτιολόγηση που θα πρέπει να λαμβάνει αυτός ο τρόπος ανάπτυξης. Η μεγέθυνση μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενοποίησης (merger), μέσω εξαγοράς (acquisition), μέσω επιθετικής εξαγοράς (hostile take over), μέσω εξαγοράς της υφιστάμενης διοίκησης μιας επιχείρησης «στόχου» (ΜΒΟ, management buy out), μέσω αύξησης του δανεισμού της εξαγοράστριας επιχείρησης, προκειμένου η ίδια να αποκτήσει επαρκή ρευστότητα για εξαγορές και συγχωνεύσεις, (LBO, leverage buy out) και τέλος, μέσω σύστασης κοινοπραξιών (joint venture), ή μέσω ενός εναλλακτικού τρόπου επέκτασης, όπως της κάθετης ολοκλήρωσης,όπου η εξεταζόμενη επιχείρηση προβαίνει στην ίδρυση αυτόνομων ¬ ως προς την άσκηση του μάνατζμεντ ¬ θυγατρικών εταιρειών με σκοπό την ολοκλήρωση του οικονομικού κύκλου ολόκληρου πλέον του ομίλου. el
heal.advisorName Γκάγκα, Αριστέα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 95
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics