Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Βλάβη δεξιού ημισφαιρίου: κατανόηση συναισθηματικής και συντακτικής προσωδίας.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Πετούση, Βασιλική el
dc.date.accessioned 2017-01-04T10:03:24Z
dc.date.available 2017-01-04T10:03:24Z
dc.date.issued 2017-01-04
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6403
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Προσωδία el
dc.subject Αμφισημία el
dc.subject Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις el
dc.title Βλάβη δεξιού ημισφαιρίου: κατανόηση συναισθηματικής και συντακτικής προσωδίας. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2016
heal.bibliographicCitation Πετούση, Β., 2016. Βλάβη δεξιού ημισφαιρίου: κατανόηση συναισθηματικής και συντακτικής προσωδίας. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Στην εργασία αυτή μελετήθηκε αν οι ασθενείς με βλάβη δεξιού ημισφαιρίου κατανοούν το ίδιο αποτελεσματικά τη συντακτική και τη συναισθηματική προσωδία σε σύγκριση με αντίστοιχους τυπικά αναπτυγμένους ενήλικες. Στην περίπτωση της συντακτικής προσωδίας αξιολογήθηκε η κατανόηση των προσωδιακών χαρακτηριστικών του ομιλητή για την επίλυση συντακτικών αμφισημιών υποκειμένουαντικειμένου, ενώ στην περίπτωση της συναισθηματικής προσωδίας αξιολογήθηκε η κατανόηση των προσωδιακών χαρακτηριστικών του ομιλητή για την κατανόηση των έξι διαφορετικών συναισθημάτων (χαρά, λύπη, θυμός, φόβος, έκπληξη και ουδετερότητα). Η δοκιμασία κατανόησης της συντακτικής προσωδίας και η δοκιμασία κατανόησης της συναισθηματικής προσωδίας πραγματοποιήθηκε σε 4 συμμετέχοντες: 2 ασθενείς με βλάβη δεξιού ημισφαιρίου και 2 αντίστοιχους σε ηλικία και μορφωτικό επίπεδο τυπικά αναπτυγμένους ενήλικες. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν ως μητρική τους γλώσσα την ελληνική. Όσον αφορά τη συντακτική προσωδία, τα αποτέλεσμα έδειξαν πως οι ασθενείς με βλάβη δεξιού ημισφαιρίου δεν χρησιμοποιούν το ίδιο αποτελεσματικά τα προσωδιακά χαρακτηριστικά για την ερμηνεία των συντακτικά αμφίσημων προτάσεων σε σύγκριση με τους τυπικά αναπτυγμένους ενήλικες. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο οι ασθενείς με βλάβη δεξιού ημισφαιρίου όσο και οι τυπικά αναπτυγμένοι ενήλικες είχαν καλύτερη επίδοση στις προτάσεις με δομή υποκειμένου και στις πειραματικές προτάσεις και στους διασπαστές προσοχής σε σύγκριση με τις προτάσεις με δομή αντικειμένου. Όσον αφορά τη συναισθηματική προσωδία, οι ασθενείς με βλάβη δεξιού ημισφαιρίου δεν κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τα προσωδιακά χαρακτηριστικά με την ίδια επιτυχία, όπως οι αντίστοιχοι τυπικά αναπτυγμένοι ενήλικες. Αξίζει να επισημανθεί πως οι ασθενείς με βλάβη δεξιού ημισφαιρίου αντιμετώπισαν ιδιαίτερη δυσκολία στην κατανόηση του συναισθήματος της λύπης. el
heal.advisorName Μαρτζούκου, Μαρία el
heal.advisorName Νάσιος, Γρηγόριος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 112
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics