Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ντούρος, Αντώνης el
dc.date.accessioned 2016-12-14T11:30:23Z
dc.date.available 2016-12-14T11:30:23Z
dc.date.issued 2016-12-14
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6325
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εξωτερικό περιβάλλον επιχείρησης el
dc.subject Εσωτερικό περιβάλλον επιχείρησης el
dc.title Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής -- Α/Α 0439 el
heal.classification Επιχειρήσεις -- Διοίκηση και οργάνωση el
heal.classification Επιχειρησιακός σχεδιασμός el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2010
heal.bibliographicCitation Ντούρος, Αν., 2010. Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. el
heal.abstract Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση του περιβάλλοντος μίας επιχείρησης. Η ανάλυση αυτή στηρίζεται στη βασική παραδοχή ότι, σκοπός της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους της με το ελάχιστο δυνατό κόστος συνδυάζοντας όσο το δυνατόν καλύτερα, τόσο τον κεφαλαιακό εξοπλισμό όσο και το εργατικό δυναμικό. Η πολυπλοκότητα των βασικών προβλημάτων που κλείνεται να αντιμετωπίσει, τόσο στη δομή της ,όσο και στη λειτουργία της υπό συνθήκες ανταγωνισμού, αποτελεί κινητήρια δύναμη για εκτενέστερη ανάλυση και εύρεση πολλών εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες θα αποσκοπούν στην μέγιστη δυνατή έκβαση προς το επιθυμητό για αυτή αποτέλεσμα. Για τους παραπάνω λόγους, θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των μορφών των επιχειρήσεων (Κεφάλαιο 1ο), στη συνέχεια θα γίνει μία εκτενέστερη αναφορά ως προς το εσωτερικό περιβάλλον (Κεφάλαιο 2ο) και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (Κεφάλαιο 3ο). Μία αξιολόγηση των παραπάνω αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4ο, όπου παρουσιάζεται μία σαφέστερη εικόνα μέσω της ανάλυσης SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) και το πώς αυτή ενσωματώνεται στη διαδικασία του προγραμματισμού δράσεως, ώστε να γίνει η κατάλληλη επιλογή της στρατηγικής που θα ταιριάζει στο προφίλ της έκαστε επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο, παραθέτουμε ένα παράδειγμα στο οποίο γίνεται κατανοητό, ότι μέσω του προγραμματισμού δράσεως διαφαίνονται τα προβλήματα της επιχείρησης, παραθέτονται οι στόχοι και επιλέγονται οι στρατηγικές. el
heal.advisorName Γαράφας, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 76
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics