Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6-8 ετών

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Γκουντέλα, Ζωή el
dc.contributor.author Τσαμασλίδου, Μάρθα el
dc.date.accessioned 2014-07-11T09:38:18Z
dc.date.available 2014-07-11T09:38:18Z
dc.date.issued 2014-07-11
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/629
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Γλωσσική ανάπτυξη el
dc.subject Λεξιλόγιο el
dc.subject Παιδιά el
dc.subject Γλώσσα el
dc.subject Ομιλία el
dc.subject Θεωρίες για τη γλώσσα el
dc.subject Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου el
dc.title Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6-8 ετών el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Παιδιά -- Γλώσσα el
heal.classification Γλωσσική κατάκτηση el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2012
heal.abstract Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης της γλώσσας καθώς και της γλωσσικής ανάπτυξης στα πλαίσια μιας έρευνας που διεξήχθη σε δημοτικά σχολεία. Στην συγκεκριμένη έρευνα χορηγήθηκε "Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου" των Ι. Βογινδρούκα, Α. Πρωτόπαπα και Γ. Σιδερίδη (Ιούνιος 2009). Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος της εργασίας μας απασχόλησε η γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας και η διάκριση αυτής από την ομιλία. Επίσης αναφορά έγινε στις διαστάσεις της γλώσσας και πιο ειδικά στη σημασιολογική διάσταση του γλωσσικού περιεχομένου, τη σχέση μεταξύ γλωσσικής μορφής και συντακτικού και της πραγματολογίας. Ακολούθως παρατέθηκαν θεωρίες για τη γλώσσα όπως π.χ. αυτές της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και του Chomsky και αναλύθηκε η συμπληρωματική σύνδεση σκέψης και γλώσσας. Στη συνέχεια, αναλύεται η γλωσσική ανάπτυξη και οι επιμέρους κατηγορίες αυτής. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος αρχικά για τη φωνολογική ανάπτυξη και τις άναρθρες κραυγές, τα ιδιόρρυθμα φωνολογικά σύνολα και τις λέξεις που αυτή περικλείει. Στο σημείο αυτό θεωρήθηκε χρήσιμη η παράθεση πίνακα ηλικίας κατάκτησης των φωνημάτων. Ακολουθεί η μελέτη της συντακτικής ανάπτυξης και κυρίως η πορεία και οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της. Οι υποκατηγορίες της γλωσσικής ανάπτυξης ολοκληρώνονται με την ανάλυση της σημασιολογικής ανάπτυξης. Το δεύτερο μέρος της εργασίας, περιλαμβάνει το σκοπό της έρευνας περιγραφή του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ανάλυση των δειγμάτων της Δοκιμασίας Εκφραστικού Λεξιλογίου. Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε, όπως επίσης και η μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων. Τέλος, μετά την παράθεση των αποτελεσμάτων, προκύπτουν τα συμπεράσματα όπως αυτά ανακύπτουν από την παραπάνω έρευνα. el
heal.abstract This thesis is an attempt to approach the language and language development in a survey conducted in primary schools. This research was «The Expressive Vocabulary Tes»t of Η. Vogindrouka, Α. Protopapas and G. Sideridis (June 2009). Specifically, the first part of our work focused on the language as a medium of communication and distinction of this speech. Reference is also made to the dimensions of language and more specifically the semantic dimension of language content, the relationship between linguistic form and syntax, and pragmatics. Subsequently cited theories of language such as those of the social interaction and Chomsky and analyzed the additional connection of thought and language. Then analyzes the linguistic development and individual category. Specifically mentioned initially phonological development and inarticulate cries, their idiosyncratic phonological sets and words that encloses. At this point it was considered useful to quote table age of conquest of phonemes. Followed by a study of the editorial development and especially the course and the factors that contribute to its formation. The subcategories of language development is completed by the analysis of semantic development. The second part includes the purpose of the research, a description of the sample used and the analysis of samples of Expressive Vocabulary Test. Then described in detail the procedure followed, as well as the methodology of data analysis. Finally, after the presentation of results, the conclusions arising as they arise from the above survey. en
heal.advisorName Καραγιάννης, Σπύρος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 79
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics