Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Ενημερωτικά έντυπα επί των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών: Ο ρόλος και η χρήση τους

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μαρσέλου, Ρέα el
dc.date.accessioned 2014-07-11T08:39:58Z
dc.date.available 2014-07-11T08:39:58Z
dc.date.issued 2014-07-11
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/623
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ενημερωτικά έντυπα el
dc.subject Γλωσσική ανάπτυξη el
dc.subject Παιδιά el
dc.subject Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές el
dc.subject Γλώσσα el
dc.subject Γραπτός λόγος el
dc.subject Νηπιαγωγοί el
dc.subject Παιδαγωγοί el
dc.subject Επιστήμονες υγείας el
dc.title Ενημερωτικά έντυπα επί των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών: Ο ρόλος και η χρήση τους el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Γλωσσικές διαταραχές στα παιδιά el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2012
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία μίας συλλογής ενημερωτικών εντύπων επί του θέματος των Αναπτυξιακών Γλωσσικών Διαταραχών, η οποία να είναι πλήρης και θεματολογικά συμπαγής. Οι Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της γλωσσικής ανάπτυξης και αποτελούν μακροπρόθεσμα ένα σημαντικό παράγοντα σχολικής δυσκολίας ή αποτυχίας, η οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί ή να μετριαστεί, μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης που θα ωθήσει στην έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση. Ως γνώμονας στη σύνταξη τέτοιων εντύπων, λοιπόν, κρίθηκε απαραίτητο να τεθεί η μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα των πληροφοριών, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη δυνατή παρουσίασή τους στον αναγνώστη, προκειμένου να είναι εύληπτες και ξεκάθαρες. Τα έντυπα αυτά συντάχθηκαν κατά τρία πρότυπα, αναλόγως του αναγνωστικού κοινού στο οποίο απευθύνονται (γονέας, εκπαιδευτικός, Επιστήμων Υγείας) και κατηγοριοποιήθηκαν κατά χρωματική κωδικοποίηση και, σύμφωνα με τα κυρίαρχα συμπτώματα (καθυστέρηση λόγου, διαταραγμένη εκφορά, δυσκολία στο σχολείο)που εντοπίζονται ανά περίπτωση διαταραχής, ούτως ώστε ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να είναι σε θέση απευθείας να κατατοπιστεί προς αυτά που τον ενδιαφέρουν. Όσον αφορά στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αυτής, εισαγωγικά πραγματοποιείται αναφορά στην Πρόληψη των Αναπτυξιακών Γλωσσικών Διαταραχών και στο ενημερωτικό έντυπο ως εργαλείο προαγωγής της και καταγραφή των μεθόδων που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη και οργάνωση των ενημερωτικών εντύπων. Εν συνεχεία διενεργείται μία εν συνόλω επισκόπηση του συστήματος της γλώσσας - το οποίο διαπιστώνεται επηρεασμένο στις περιπτώσεις Αναπτυξιακών Γλωσσικών Διαταραχών -, της Γλωσσικής Ανάπτυξης και των παραγόντων που συντελούν σε διαταραχή της, καθώς και της κάθε Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής μεμονωμένα. el
heal.advisorName Δρόσος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 67
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics