Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Δημιουργία υλικού παρέμβασης και καταγραφής για τις φωνολογικές διαταραχές

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μπάρκα, Ιππολύτη el
dc.date.accessioned 2014-07-09T13:31:45Z
dc.date.available 2014-07-09T13:31:45Z
dc.date.issued 2014-07-09
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/588
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φωνολογικές διαταραχές el
dc.subject Φωνολογία el
dc.subject Λογισμικά el
dc.subject Ηλεκτρονικοί υπολογιστές el
dc.subject Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα el
dc.title Δημιουργία υλικού παρέμβασης και καταγραφής για τις φωνολογικές διαταραχές el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Γλωσσική κατάκτηση el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2011-06
heal.abstract Τα παιδιά έρχονται στον κόσμο με την γενετική προδιάθεση να ασχοληθούν με τη γλώσσα και να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους γύρω τους. Πολύ πριν μπορέσουν να μιλήσουν κανονικά, μπορούν να διακρίνουν τους ήχους της μητρικής τους γλώσσας, από τους ήχους μιας ξένης γλώσσας. (Cole M, & Cole S, σελ. 46 - 47) Οι πρώτες παραγωγές και το βάβισμα τ ου βρέφους, οδηγεί στην συστηματική ανάπτυξή της φωνολογίας της ομιλούμενης γλώσσας. (Νικολόπουλος Δ,(2008), σελ. 185). Υπάρχουν όμως περιπτώσεις παιδιών, που είτε λόγω βιολογικών, είτε λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων, μπορεί να μην αναπτύξουν σωστά το φωνολογικό τους σύστημα. Αυτό έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη φωνολογικών διαταραχών, οι οποίες μπορούν με τη σειρά τους να οδηγήσουν το παιδί κατά την είσοδό του στην Ά τάξη του Δημοτικού σχολείου σε Μαθησιακές Δυσκολίες. Με αφορμή περιστατικού με πολλαπλές φωνολογικές διαταραχές στα πλαίσια της Κλινικής Άσκησης, επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα εργασίας με κύριο σκοπό την δημιουργία λογισμικού προγράμματος, ώστε να βοηθηθούν με όσο το δυνατό πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο τα παιδιά που αντιμετωπίζουν φωνολογικά προβλήματα. Στο Ά Μέρος της εργασίας αυτής παρατίθεται μια μικρή ανάλυση για το τι είναι η φωνολογία, οι φωνολογικές διαταραχές, πως εξελίσσεται η γλωσσική ανάπτυξη ενός παιδιού και τέλος πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην αντιμετώπιση των Φωνολογικών Διαταραχών. Στο ΄Β Μέρος της εργασίας ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των τομέων που περιλαμβάνει το λογισμικό «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» με ορισμένα παραδείγματα για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού. Στόχος του προγράμματος «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα», είναι να πραγματώσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα που θα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: · Τομέας Ακουστικής και Οπτικής Αναγνώρισης φωνημάτων, μέσω παιχνιδόλεξων και εικονόλεξων, αλλά και ως μεμονωμένων ήχων. · Τομέας Σύνθεσης φθόγγων · Τομέας Σύνθεσης λέξης (συγκερασμός) · Τομέας Διαχωρισμού συλλαβών (κατάτμηση) · Τομέας Φωνοτακτικής δομής σε όλα τα περιβάλλοντα (αρχική, μέση, τελική συλλαβή το φώνημα - στόχος) · Τομέας Οικογένειες λέξεων · Τομέας Δόμησης - Συμπλήρωσης πρότασης με βάση στοιχεία του γλωσσικού αντικειμένου · Τομέας Σημασιολογικής Αναπαράστασης (αναγνώριση και ταύτιση) · Τομέας Νοηματοδότηση του κειμένου και επεξεργασία παράλληλων παραγόντων · Τομέας Οπτικής αντίληψης (προσανατολισμός στον χώρο και στον χρόνο) · Τομέας Τράπεζας λέξεων · Τομέας Περιγραφικής ανάλυσης εικόνας και Σύνθεση κειμένου · Τομέας Ασκήσεων γραμματικής και συντακτικού · Τομέας Ασκήσεων συλλαβισμού Όλοι οι παραπάνω τομείς και οι αντίστοιχες ασκήσεις αναφέρονται σε κάθε φώνημα μεμονωμένα και ξεχωριστά από τα υπόλοιπα φωνήματα. Χωρίς να θεωρήσουμε τις νέες τεχνολογίες πανάκεια για την εκπαίδευση και για την θεραπεία των διαταραχών λόγου και ομιλίας, εντούτοις τα λογισμικά προγράμματα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την μάθηση γιατί συμπληρώνουν και υποστηρίζουν τόσο τα εκπαιδευτικά προγράμματα και όσο και τις συνεδρίες των ειδικών λόγου και ομιλίας. Τα νέα λογισμικά προσφέρουν στα παιδιά την δυνατότητα να αναπτύξουν με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο μέσα από ξεκάθαρους στόχους και με την μορφή του παιχνιδιού, ποικίλες βιωματικές εμπειρίες και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τις συνεργατικές δεξιότητες (Μπαεζίδου Ε, Χαλούλη Δ. σελ. 1 - 2). el
heal.advisorName Δρόσος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 88
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics