Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Καταδυτική νόσος των δυτών και νοσηλευτικές διεργασίες

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μαγκλή, Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη el
dc.date.accessioned 2016-07-21T09:35:05Z
dc.date.available 2016-07-21T09:35:05Z
dc.date.issued 2016-07-21
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/5592
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Νόσος αποσυμπίεσης el
dc.subject Νόσος των δυτών el
dc.subject Καταδυτική νόσος el
dc.title Καταδυτική νόσος των δυτών και νοσηλευτικές διεργασίες el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αναπνευστικό σύστημα el
heal.classification Νευρικό σύστημα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2016
heal.bibliographicCitation Μαγκλή Ε.Χ., 2016. Καταδυτική νόσος των δυτών και νοσηλευτικές διεργασίες. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή:Η απειλητική αυτή νόσος για τη ζωή των καταδυτών παρά την μεγάλη προϊστορία της συνεχίζει να εξασθενεί και να εμποδίζει τους επαγγελματίες και δύτες αναψυχής να έρχονται σε επαφή με τα βάθη και τα ύψη της θάλασσας. Μεθοδολογία-Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed,Google Scholar καθώς αναζήτηση και στη βιβλιοθήκη της Σ.Ε.Υ.Π του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα βιβλία και άρθρα δημοσιευμένα κατά κύριο λόγο την τελευταία δεκαετία τα οποία συλλέχθηκαν κατόπιν λεπτομερούς μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας. Η επιλογή έγινε από βιβλία, γενικά άρθρα, ανασκοπήσεις, συστηματικές μελέτες και έρευνες. Έγιναν περιορισμοί στη γλώσσα δημοσίευσης των βιβλίων και άρθρων και χρησιμοποιήθηκαν μόνο αυτά που ήταν δημοσιευμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αποτελέσματα: Η μελέτη και η εξειδικευμένη ανασκόπηση της νόσου των δυτών αλλά και των αποτελεσμάτων της ασθένειας, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τους δύτες που επιθυμούν να εργαστούν καθώς και να ‘’διερευνήσουν-χρησιμοποιείσουν’’ τη θάλασσα, επιθυμώντας να προληφθούν από κάθε είδους επιπλοκή της ασθένειας. Σύμφωνα με ιστορικές μελέτες και αναδρομές, σε πολλές περιοχές τις Μεσογείου αλλά και σε όλες τις περιοχές που βρέχονται από θάλασσα καθώς και σε τριτοκοσμικές και αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρούνται ραγδαίες εξελίξεις της νόσου καθώς πολλά άτομα προσβάλλονται από αυτή. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης που προκύπτουν από αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων δείχνουν πως έχει βοηθήσει στον εντοπισμό του φάσματος, αλλοίωσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, αλλοιώσεις στη νευρολογική ασθένεια αποσυμπίεσης και έχουν παράσχει χρήσιμα στοιχεία για την κατανόηση των σχετικών δυνατών παθοφυσιολογικών μηχανισμών. Λέξεις ευρετηρίου: «υγεία» (health), «ασθένεια»(disease), νόσος αποσυμπίεσης (decompression sickness), κλινικές εκδηλώσεις της νόσου (symptoms of disease) πρόληψη(prevention),θεραπεία (treatment), ιστορικέςαναδρομές (historical review and evolution), θεραπεία με οξυγόνο –HBO (treatment). el
heal.abstract Introduction: this law threatening the life of divers despite the long history of continues to attenuate and prevent professional and recreational divers to come in contact with the depths and sea heights. Methodology-Material and Method: Carried review of Greek and international literature in the electronic database PubMed, Google Scholar as search and the library of the Institute SEYP Epirus. The material of the study was selected books and articles published mainly in the last decade and the material collected following a detailed study of the relevant literature. The selection was made from books, general articles, reviews, systematic studies and surveys. There were limitations in the language of publication of books and articles and only used those which were published in Greek and English. Results: The study and expert review of the bends and the outcomes of the disease is a prerequisite for divers who want to work and to '' explore-use '' the sea, wanted be prevented from any kind of complication the disease. According to historical studies and retrospectives, in many areas the side of the Mediterranean but also in all regions bordering seas and in third-world and developing countries observed rapid development of the disease and many people are affected by it. The results of this study are derived from real people show evidence that have helped identify the spectrum of the central nervous system, alterations in neurological decompression sickness and have provided useful information for the understanding of the possible pathophysiological mechanisms en
heal.advisorName Γκούβα, Μαίρη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 90
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics