Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Νέα δεδομένα στις νοσηλευτικές διεργασίες του καρκίνου των όρχεων

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κατσαντώνη, Δέσποινα el
dc.date.accessioned 2016-07-20T11:11:48Z
dc.date.available 2016-07-20T11:11:48Z
dc.date.issued 2016-07-20
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/5588
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Σεμίνωμα el
dc.subject Χημειοθεραπεία el
dc.subject Νοσηλευτική φροντίδα el
dc.title Νέα δεδομένα στις νοσηλευτικές διεργασίες του καρκίνου των όρχεων el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Όρχεις -- Καρκίνος el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2016
heal.bibliographicCitation Κατσαντώνη, Δ., 2016. Νέα δεδομένα στις νοσηλευτικές διεργασίες του καρκίνου των όρχεων. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Ο καρκίνος των όρχεων είναι η πιο συχνή νεοπλασία σε ηλικίες αγοριών από 15 έως 35 ετών, οι οποίοι για το λόγο αυτό θα πρέπει να αυτοεξετάζονται κάθε 6 μήνες. Οι καλοήθεις όγκοι είναι στο 96% και μόνο το 1-2% των όγκων είναι κακοήθεις. Ανεξαρτήτως της έκτασης της νόσου ή του σταδίου, ο θεραπευτικός στόχος είναι η ίαση, η οποία για να επιτευχθεί χρειάζεται ένα ογκολογικό συμβούλιο από πολλές ιατρικές ειδικότητες. Πιο συχνά εμφανίζεται στη λευκή φυλή με αυξημένη επίπτωση στη Δανία. Συχνότερη εντόπιση του καρκίνου είναι στον δεξιό όρχι και σπάνια εμφανίζεται αμφοτερόπλευρα. Στο 95% των περιπτώσεων προέρχονται από τα αρχέγονα γεννητικά κύτταρα. Ιστολογικά ταξινομούνται σε 2 μεγάλες υποκατηγορίες στο σεμίνωμα και στο μη σεμίνωμα. Η διάκριση των όγκων σε αυτές τις υποκατηγορίες είναι σημαντική γιατί η θεραπευτική προσέγγιση είναι διαφορετική. Συχνότερος τύπος στους ενήλικες είναι το σεμίνωμα, ενώ στα παιδιά οι όγκοι του λεκιθικού ασκού. Η ενδοσωληναριακή νεοπλασία του όρχεως χαρακτηρίζεται από την παρουσία κακοήθων αρχέγονων κυττάρων στα σπερματικά σωληνάρια. Στόχος του νεοπλάσματος αυτού είναι η ίαση. Οι όγκοι του όρχεως είναι μία πρόκληση για έρευνα. el
heal.abstract Testicular cancer is the most frequent neoplasia in boys ages 15-35 years, who therefore should self-examined every six months. Benign tumors are at 96 % and only 1.2 % of tumors are malignant. Regardless of the extent of disease or stage, the therapeutic goal is to cure, which is needed to achieve an oncology board in many medical specialties. Most commonly occurs in white race with an increased incidence in Denmark. Commonest location of cancer is in the right testicle rarely occurs bilaterally. In 95 % of cases from the primordial germ cells. Histologically classified into two major subcategories in seminoma and non- seminoma. The distinction of tumors in these subsets is important because the therapeutic approach is different. Common type in adults is a seminoma, and children are the volumes of the yolk sac. The endosolinariaki testicular neoplasm characterized by the presence of malignant stem cells in the seminiferous tubules. Objective tumor is to be cured. The tumors of the testis is a challenge for research. en
heal.advisorName Παπαγιαννοπούλου, Ευρυδίκη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 67
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics