Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Εξεύρεση συσχετίσεων με χρήση εξόρυξης δεδομένων σε δεδομένα πολιτικοκοινωνικών απόψεων και ιδεολογίας.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σχίζα, Κλεανθίνη el
dc.date.accessioned 2016-06-29T09:02:28Z
dc.date.available 2016-06-29T09:02:28Z
dc.date.issued 2016-06-29
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/5425
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εξόρυξη δεδομένων el
dc.subject Πρότυπα - Δεδομένα el
dc.title Εξεύρεση συσχετίσεων με χρήση εξόρυξης δεδομένων σε δεδομένα πολιτικοκοινωνικών απόψεων και ιδεολογίας. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- Α/Α 1418 el
heal.classification Εξόρυξη δεδομένων - Μελέτη περιπτώσεων el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2016
heal.bibliographicCitation Σχίζα, Κ., 2016. Εξεύρεση συσχετίσεων με χρήση εξόρυξης δεδομένων σε δεδομένα πολιτικοκοινωνικών απόψεων και ιδεολογίαςΠτυχιακή εργασία. Άρτα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. . el
heal.abstract Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε μια καινοτόμα έρευνα για την συσχέτιση των απόψεων των πολιτών σε κοινωνικοπολιτικά θέματα σε σχέση με την ιδεολογία τους, αξιοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης. Για την σκιαγράφηση των απόψεων-ιδεολογιών της κοινής γνώμης καταρτήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκεσε εκατοντάδες άτομα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικών δικτύων. Τα δεδομένα που συλλέχτηκαναπό το ερωτηματολόγιο (δείγμα 150 ατόμων), επεξεργάστηκαν με τεχνικές ταξινόμησης με σκοπό να αναδειχθεί η πιθανότητα πρόβλεψης της ιδεολογίας ενός ατόμου, δοθέντων των αντιλήψεων του σε θέματα της επικαιρότητας.Συγκεκριμένα, έγινε χρήση τριών αλγορίθμων: α)του δένδρου απόφασηςC4.5, των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης (SVM) και του ταξινομητή NaïveBayes. Στο παρόν σύγγραμμα αναλύονται οι βασικές έννοιες της εξόρυξης δεδομένων και του λογισμικούweka που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων, ενώ παρουσιάζονται ποσοτικά τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Μέσα από την διερεύνηση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι με την χρήση του αλγορίθμουNaïveBayesεπετεύχθη η υψηλότερη ακρίβεια σε σχέση με τους άλλους δύο αλγορίθμους. Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι η ακρίβεια των αποτελεσμάτων είναι χαμηλή,αναδεικνύοντας το γεγονός ότι η συσχέτιση της ιδεολογίας ενός ατόμου με την αντίληψη του στα καθημερινά κοινωνικοπολιτικά προβλήματα δεν είναι πολύ ισχυρή. el
heal.advisorName Γιαννακέας, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 73
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics