Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ενδοκλαδική ανάλυση βασικών οικονομικών μεγεθών επιλεγμένων κλάδων: Μελέτη περίπτωσης, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κρικώνη, Ελένη el
dc.date.accessioned 2016-06-28T12:11:14Z
dc.date.available 2016-06-28T12:11:14Z
dc.date.issued 2016-06-28
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/5416
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κλαδική ανάλυση el
dc.subject Αριθμοδείκτες el
dc.title Ενδοκλαδική ανάλυση βασικών οικονομικών μεγεθών επιλεγμένων κλάδων: Μελέτη περίπτωσης, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστκής και Χρηματοοικονομικής-Α/Α0066 el
heal.classification Τηλεπικοινωνίες-Λογιστική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2014
heal.bibliographicCitation Κρικώνη, Ε., 2014. Ενδοκλαδική ανάλυση βασικών οικονομικών μεγεθών επιλεγμένων κλάδων: μελέτη περίπτωσης, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Πρέβεζα. Πτυχιακή εργασία. ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.abstract Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως θέμα της την ενδοκλαδική ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών επιλεγμένων κλάδων. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η ανάλυση επιλέχθηκε ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας. Σκοπός είναι να ερευνηθούν τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του εν λόγω κλάδου. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός η πτυχιακή εργασία χωρίστηκε σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και στην εξέλιξή τους μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο σκοπός, τα χαρακτηριστικά, τα είδη και οι μέθοδοι της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και μελετώνται από πού αντλούνται αυτά τα στοιχεία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι αριθμοδείκτες και συγκεκριμένα οι στόχοι τους, το πώς αυτοί καταρτίζονται, οι γενικές αρχές που υπάρχουν για την ανάλυσή τους καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την ερμηνεία τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετώνται αναλυτικά οι κατηγορίες αριθμοδεικτών ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας και διαρθρώσεως κεφαλαίου και βιωσιμότητας. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μελέτη περίπτωσης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Στην μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας και αποδοτικότητας σε επιλεγμένες εταιρίες του κλάδου, Cosmote, Forthnet, IntracomTelecom και HellasonLine. Οι συγκεκριμένες εταιρίες επιλέχθηκαν τυχαία με τη σκέψη να καλύψουν όλο το φάσμα του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, δηλ. την σταθερή, την κινητή τηλεφωνία και το internet. el
heal.advisorName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 91
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics