Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «A CORPUS AND PSYCHOLINGUISTIC TESTING OF THE STRONG VERSION OF THE EMBODIMENT HYPOTHESIS IN COGNITIVE LINGUISTICS» ΤΟΥ ISTVAN FEKETE ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Λιάλιου, Μααρκέλλα el
dc.date.accessioned 2016-03-16T11:07:27Z
dc.date.available 2016-03-16T11:07:27Z
dc.date.issued 2016-03-16
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/4941
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εξειδικευμένη μετάφραση, ορολογία, μεταφραστικές τεχνικές Vinay & Darbelnet, γλωσσικά επίπεδα, σύμπλοκος όρος, specialized translation, terminology, Vinay & Darbelnet translation techniques, language levels, complex term el
dc.title ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «A CORPUS AND PSYCHOLINGUISTIC TESTING OF THE STRONG VERSION OF THE EMBODIMENT HYPOTHESIS IN COGNITIVE LINGUISTICS» ΤΟΥ ISTVAN FEKETE ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μετάφραση el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2016-03-16
heal.bibliographicCitation Λιάλιου Μαρκέλλα,Αποσπασματική μετάφραση της διατριβής a corpus and psycholinguistick testing of the strong version of the embodument hypothesis in cognitive linguistics του Istvan Fekete και μεταφραστικά σχόλια ,Διοίκησης και Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων- Κατεύθυνση Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία,ΤΕΙ Ηπείρου,2016. el
heal.abstract Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από το μετάφρασμα, τη μελέτη μεταφράσματος, που χωρίζεται σε υποκεφάλαια (το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο απαντώνται βασικές ερωτήσεις σχετικά με τη μετάφραση και την ορολογία, τη μεθοδολογία μου και τέλος παραδείγματα μέσα από το κείμενο με εφαρμοσμένη τη θεωρία) και τα συμπεράσματά μου σε μορφή επιλόγου. Υπάρχει και εισαγωγή που εκεί θα δούμε αναλυτικότερα τη δομή της πτυχιακής. Το μετάφρασμα είναι η περίληψη, οι λέξεις κλειδιά και το πρώτο κεφάλαιο μιας διπλωματικής εργασίας για την απόκτηση διδακτορικού στην ψυχολογία. Το πρώτο κεφάλαιο είναι κυρίως εισαγωγικό για τα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν και εξηγεί τις βασικές αρχές των μελετών και των πειραμάτων που επιλέχθηκαν για να περατωθεί η εργασία. Βασικό αντικείμενο εξέτασης είναι οι γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου κατά την επεξεργασία του μεταφορικού λόγου. el
heal.advisorName Βυζάς, Θεόδωρος el
heal.committeeMemberName Δογορίτη, Ελευθερία el
heal.committeeMemberName Ισερης, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 186
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics