Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κόρμπου, Ασημίνα el
dc.date.accessioned 2015-11-27T13:01:21Z
dc.date.available 2015-11-27T13:01:21Z
dc.date.issued 2015-11-27
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/4810
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φόρος εισοδήματος el
dc.subject Φορολογία εισοδήματος el
dc.title Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Φορολογία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα el
heal.classification Φόρος εισοδήματος -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα el
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2005-10-09
heal.bibliographicCitation Κόρμπου, Α., 2005. Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Πτυχιακή εργασία: Πρέβεζα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. el
heal.abstract Ιστορικά η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων υπό τη σύγχρονη μορφή της έχει ζωή 86 ετών , όταν εισήχθη ο νόμος 1640/1919 ‘‘περί φορολογίας καθαρών προσόδων’’, νόμος που ίσχυσε για 35 περίπου έτη. Με τον νόμο αυτό εισήχθη το μεικτό σύστημα φορολογίας των καθαρών προσόδων , με το οποίο επιβλήθει ετήσιος φόρος εισοδήματος , με τη γενική μορφή του, σε κάθε είδος καθαρής προσόδου. Οι πηγές προέλευσης των προσόδων διαφοροποιήθηκαν σε εφτά κατηγορίες ( Α’- Ζ’) και ο φόρος επιβαλλόταν χωριστά στο εισόδημα από κάθε πηγή και όχι στο συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, όπως συμβαίνει σήμερα. Συμπληρωματικά, το συνολικό εισόδημα από όλες τις πηγές υποβαλλόταν σε πρόσθετο φόρο1. Το σύστημα αυτό της φορολογίας των προσόδων αντικαταστάθηκε α) για τα φυσικά πρόσωπα με το ΝΔ 3323/1955 από τον «ενιαίο φόρο» ή «προσωπικό φόρο» εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος επιβάλλεται πλέον στο συνολικό απ’ όλες τις πηγές καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου και β) για τα νομικά πρόσωπα με το ΝΔ 3843/1958. Με το ΝΔ 3843/1958 το μέρος των μη διανεμόμενων κερδών φορολογούνταν στο όνομα της ανώνυμης εταιρίας ή του συνεταιρισμού, ενώ τα διανεμόμενα κέρδη στο όνομα των δικαιούχων μετόχων, συμβούλων, διευθυντών, εργαζομένων, μελών συνεταιρισμού. Σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής των αδιανέμητων κερδών, τα κέρδη αυτά φορολογούνταν στο όνομα των δικαιούχων που αποκτούσαν τα εισοδήματα αυτά, συμψηφιζόμενου όμως του φόρου που είχε καταβληθεί από το νομικό πρόσωπο κατά το χρόνο που προέκυψαν τα κέρδη αυτά. Τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα (ΕΠΕ, προσωπικές εταιρίες κτλ.) φορολογούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 3323/1955, δηλαδή φορολογούνταν τα εισοδήματα των μελών των εταιριών αυτών και όχι το νομικό πρόσωπο. Το 1989 οι κατηγορίες του εισοδήματος περιορίσθηκαν σε έξι ( Α’- ΣΤ’) , γιατί στην πρώτη (Α’) κατηγορία συγχωνεύθηκαν οι ομοειδής μορφές (πηγές) εισοδήματος από οικοδομές (κατηγορία Α’) και γαίες (κατηγορία Β’) ενώ το 1992 αναριθμήθηκαν με την ίδια αντιστοιχία που είχαν πριν το 1989 εφ’ όσον η Α’ κατηγορία ενοποιήθηκε με τη Β΄ και συμβολίζονται πλέον Α’- Β’. Απ’ την πλευρά των νομικών προσώπων με το Ν. 2065/1992 τα κέρδη όλων των νομικών προσώπων (ανωνύμων, συνεταιρισμών, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ) φορολογούνταν ενιαία με φορολογικό συντελεστή 35%, επί του συνόλου των φορολογητέων κερδών αυτών. Έτσι, έπαψαν να φορολογούνται χωριστά τα αδιανέμητα και τα διανεμόμενα κέρδη των ανωνύμων εταιριών και των συνεταιρισμών, και οι εταίροι έπαψαν να φορολογούνται για τα κέρδη που αποκτούσαν από τη συμμετοχή τους στις ΕΠΕ και λοιπές εταιρίες. Το έτος 1994 ψηφίστηκε με τον ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’) ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Με τον νόμο αυτό κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της νομοθεσίας που κάλυπτε τα πεδία της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, με τα βασικά (ν.δ 3323/1995, ν.δ 3843/1958) και τα συναφή νομοθετήματα . Τελευταία τροποποίηση του παραπάνω νόμου αποτελεί ο νόμος 3296/2004 ν (ΦΕΚ 253 Α΄/14-12-2004). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2002 υλοποιήθηκαν και κατέστησαν νόμοι του κράτους (ν.3052/2002 και ν.3091/2002) οι προτάσεις της επιτροπής αναμόρφωσης του ελληνικού φορολογικού συστήματος, η οποία αποτελούταν από πανεπιστημιακούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Επίσης το 2004 θεσπίστηκαν νέα φορολογικά μέτρα (ν.3220/28-1-2004) για την απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών , την αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις. I el
heal.advisorName Ζαρκαλής, Κλεομένης el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 149
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics