Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Σύσταση, παρακολούθηση και λύση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μαντά, Φωτεινή el
dc.contributor.author Δρίμης, Γεώργιος el
dc.date.accessioned 2015-11-24T12:27:29Z
dc.date.available 2015-11-24T12:27:29Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/4802
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Συστάσεις επιχειρήσεων el
dc.subject Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων el
dc.subject Λύσεις επιχειρήσεων el
dc.subject Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης el
dc.title Σύσταση, παρακολούθηση και λύση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Εταιρικό δίκαιο -- Ελλάδα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2005-10-19
heal.bibliographicCitation Μαντά, Φ. & Δρίμης, Γ., 2005. Σύσταση, παρακολούθηση και λύση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. el
heal.abstract Η Ε.Π.Ε. είναι δημιούργημα των νεότερων χρόνων . Το πρώτο νομοθέτημα ήταν ο γερμανικός νόμος περί Ε.Π.Ε του 1892 , από τότε δε θεσμοθετήθηκε σε πολλές χώρες .Η Ε.Π.Ε. εισήχθη στην Ελλάδα με τον νόμο 3190 της 9/16 Απριλίου 1955 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης ,ο οποίος , αν και επηρεασμένος από αλλοδαπές νομοθεσίες ,παρουσιάζει αυτοτέλεια. Με το Π.Δ. 419/1986 έγινε προσαρμογή του Ν.3190/1955 προς τις διατάξεις της πρώτης , τέταρτης και μερικώς της έβδομης κοινοτικής οδηγίας . Είναι ο κατάλληλος εταιρικός τύπος για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες παρά τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των εταίρων , κανείς δεν θέλει να αναλάβει ευθύνη για εταιρικά χρέη με την προσωπική του περιουσία Το κύριο χαρακτηριστικό της Ε.Π.Ε, είναι η σύγχρονη ύπαρξη προσωπικών και κεφαλαιουχικών στοιχείων . Υπάρχουν προσωπικά στοιχεία που εισάγονται ευθέως από τον νόμο και άλλα που επιτρέπει ο νόμος να εισαχθούν με διατάξεις του καταστατικού . • Σαν προσωπικά στοιχεία μπορούν να αναφερθούν ο υπολογισμός και του αριθμού των εταίρων κατά τη λήψη αποφάσεων από τη συνέλευση των εταίρων ( άρθρα 13 , 38 παρ 1 ) , η διαμόρφωση της διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως ως δικαιώματος των εταίρων (άρθρο . 16 ) , η δυνατότητα αναλήψεως εταιρικών υποχρεώσεων (άρθρ. 6 . παρ 2 ) , η ύπαρξη δικαιώματος εξόδου και αποκλεισμού ( άρθρο .33 ) , η παροχή περισσότερων ατομικών δικαιωμάτων αντί δικαιωμάτων μειοψηφίας ,το δικαίωμα να ζητηθεί λύση της εταιρίας (άρθρ44 παρ 1γ΄) , η δυνατότητα αναγωγής της απαγόρευσης , πτώχευσης ή του θανάτου εταίρου σε λόγο της εταιρίας ( άρθρ. 44 παρ 3 ). • Κεφαλαιουχικά στοιχεία είναι η ύπαρξη εταιρικού κεφαλαίου , το οποίο υποκαθιστά την έλλειψη ευθύνης των εταίρων για τα εταιρικά χρέη , ο υπολογισμός και του αριθμού των εταιρικών μεριδίων κατά τη λήψη αποφάσεων από τη συνέλευση (άρθρα 13,38 παρ 1 ), το μεταβιβαστώ των εταιρικών μεριδίων (άρθρα 28,29 ) , η μη λύση της εταιρίας λόγω απαγόρευσης , πτώχευσης ή θανάτου των εταίρων (άρθρα 44 παρ 3) Η Ε.Π.Ε. είναι εμπορική εταιρία κατά το τυπικό σύστημα (άρθρο 3 παρ 1 ) , οι δε πράξεις της είναι εμπορικές . Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι η Ε.Π.Ε. είναι ενδιάμεσος εταιρικός τύπος μεταξύ προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών .Αυτό έχει ως συνέπεια ότι στην Ε.Π.Ε. είναι κατ΄ αρχήν δυνατή η αναλογική εφαρμογή διατάξεων τόσο των προσωπικών εταίρων όσο και της Α.Ε. Πάντως η Ε.Π.Ε. ανήκει συστηματικά στις κεφαλαιουχικές εταιρίες . Αποφασιστικό κριτήριο για την ταξινόμηση αυτή είναι η έλλειψη ευθύνης των εταίρων και η (για τον λόγο αυτόν ) ύπαρξη εταιρικού κεφαλαίου . Έτσι , αναπτύχθηκε και ρυθμίζεται νομοθετικά με το Ν . 3190/55 η εταιρική μορφή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) , που δεν είναι έντονα κεφαλαιουχική ( δεν αγνοείται απόλυτα το προσωπικό στοιχείο των εταίρων ) Πρόκειται λοιπόν για ένα ενδιάμεσο ( μεταξύ κεφαλαιουχικής και προσωπικής ) τύπο εμπορικής εταιρίας , στην οποία δεν απομονώνεται εντελώς το προσωπικό στοιχείο , ούτε χάνεται εντελώς ο κεφαλαιουχικός της χαρακτήρας . Ο νομοθέτης με το νέο τύπο εταιρίας (ΕΠΕ) θέλησε να καλύψει αυτές τις μονάδες δραστηριότητας που δεν εξυπηρετούνται με την μορφή Ο.Ε, Ε.Ε και ΑΕ . el
heal.advisorName Τριαντάκης, Τριάντης el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 137
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics