Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η Αξιολόγηση της Απραξίας των Ενηλίκων - 2 (ΑΑΕ-2): Η εφαρμογή του στην ελληνική γλώσσα σε φυσιολογικό νεαρό ενήλικο πληθυσμό με σκοπό τη δημιουργία φυσιολογικών τιμών και η συσχέτισή του με το WAB – R και το MMSE

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Βουλοδήμου, Φωτεινή el
dc.contributor.author Γεωργιάδης, Σάββας el
dc.date.accessioned 2014-07-01T11:30:07Z
dc.date.available 2014-07-01T11:30:07Z
dc.date.issued 2014-07-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/429
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject ABA - 2 en
dc.subject Έρευνα el
dc.subject Στατιστική ανάλυση el
dc.subject Πιλοτική εφαρμογή el
dc.subject Ελληνικός πληθυσμός el
dc.subject Αξιολόγηση el
dc.subject ΑΑΕ - 2 el
dc.title Η Αξιολόγηση της Απραξίας των Ενηλίκων - 2 (ΑΑΕ-2): Η εφαρμογή του στην ελληνική γλώσσα σε φυσιολογικό νεαρό ενήλικο πληθυσμό με σκοπό τη δημιουργία φυσιολογικών τιμών και η συσχέτισή του με το WAB – R και το MMSE el
dc.title The Apraxia Battery for Adults – 2 (ΑΒΑ – 2) en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Απραξία el
heal.classification Νευροψυχολογικά τεστ el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2010
heal.abstract Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση για την Ελληνική πραγματικότητα της δεύτερης έκδοσης του τεστ Apraxia Battery for Adults 2 (ABA – 2). Πρόκειται για μία ατομικά χορηγούμενη δοκιμασία η οποία αξιολογεί αν κάποιος πάσχει από Απραξία. Το πρωτότυπο ABA – 2 δημιουργήθηκε από τους Brownell & Dabul, το 2000 και αξιολογεί την ύπαρξη της απραξίας σε ενήλικες. Μεθοδολογία: Προκειμένου για την εφαρμογή και την πιλοτική μεταφορά του ΑΒΑ – 2 (Αξιολόγηση Απραξίας Ενηλίκων – ΑΑΕ) χρησιμοποιήθηκε το προσφερόμενο υλικό, το οποίο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά. Οι οδηγίες χορήγησης και βαθμολόγησης που περιγράφονται στο βιβλίο οδηγιών του πρωτότυπου, ακολουθήθηκαν. Η δοκιμασία χορηγήθηκε σε 145 εξεταζόμενους – 74 άνδρες και 71 γυναίκες, ηλικίας από 18 ετών έως 30 ετών. Η συλλογή του δείγματος έγινε ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, και δεν παρουσιάζαν κάποιας μορφής παθολογία η οποία θα επηρέαζε την απόδοση στην συγκεκριμένη κλίμακα. Επίσης, με το ΑΑΕ – 2 χορηγήθηκε o τομέας της Απραξίας από το Western Aphasia Battery – Revised και το Mini Mental State. Σκοπός της ταυτόχρονης χρορήγησης ήταν να συσχετιστούν με το ΑΑΕ και να ελεγχθεί η εγκυρότητα εξωτερικού κριτηρίου. Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως η συγκεκριμένη κλίμακα δεν επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως το φύλο. Η αξιοπιστία της κλίμακας είχε μια γενική συνοχή των στοιχείων του και κυμάνθηκε στο Reliability Coefficients 6 items Alpha = .918 Standardized item alpha = .942 N of Cases = 14. Η συσχέτιση με την κλίμακα WAB – R κυμάνθηκε από .150 έως -.190 p=.05. Συμπεράσματα / προτάσεις: Η δοκιμασία φαίνεται να ταιριάζει με την Ελληνική πραγματικότητα με κάποιες προϋποθέσεις, που αφορούν σε συγκεκριμένες αλλαγές του προσφερόμενου υλικού, οι οποίες προτείνονται. Από τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας σε αυτό το δείγμα είδαμε πως η ελληνική έκδοση του ABA – 2 είναι μια έγκυρη και αξιόπιστη κλίμακα. el
heal.advisorName Ταφιάδης, Διονύσης el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 98
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics