Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Απόδοση και παρουσίαση στα ελληνικά του βιβλίου αφασιολογίας του Leonard L. LaPointe: Αφασία και συναφείς νευρολογικές γλωσσικές διαταραχές

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Φερίδου, Δήμητρα el
dc.date.accessioned 2014-07-01T11:13:56Z
dc.date.available 2014-07-01T11:13:56Z
dc.date.issued 2014-07-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/427
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject LaPointe, Leonard el
dc.subject Νευρολογικές γλωσσικές διαταραχές el
dc.subject Λόγος el
dc.subject Γλώσσα el
dc.subject Επίκτητες δυσλεξίες el
dc.subject Επίκτητες νευρολογικές αγραφίες el
dc.title Απόδοση και παρουσίαση στα ελληνικά του βιβλίου αφασιολογίας του Leonard L. LaPointe: Αφασία και συναφείς νευρολογικές γλωσσικές διαταραχές el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αφασία el
heal.classification Γλωσσικές διαταραχές el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2010
heal.abstract Η γλώσσα είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται από την εμπλοκή διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου. Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο εστιάζεται στην εφαρμογή των λειτουργικών νευροαπεικονιστικών μεθόδων, απαραίτητων για την αναγνώριση και εντόπιση των περιοχών αυτών καθώς επίσης των συνδέσεων τους. Στην συνέχεια, αναφέρονται οι νευρικοί συσχετισμοί της γλωσσικής επεξεργασίας, οι νευρικοί μηχανισμοί που ενισχύουν την ανάκαμψη της γλώσσας στην αφασία, τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης στη νευρική επιστράτευση και οι παράγοντες που σχετίζονται με τις νευροπλαστικές διαδικασίες. Επιπλέον, αναφέρονται τα θέματα και οι προβληματισμοί που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την εφαρμογή των μεθόδων αυτών, όπως είναι η επιλογή του θέματος, η επιλογή εργασίας, η απόδοση σε εργασία, οι αγγειακοί κίνδυνοι, ο σχεδιασμός του πειράματος και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι προσεγγίσεις κοινωνικοποίησης και συμμετοχής στην ζωή για την παρέμβαση στην αφασία, όπως η έμφαση στην ευφορία και ποιότητα ζωής και η εστίαση στην συνομιλία, καθώς βασικός στόχος κάθε παρέμβασης είναι η προσαρμογή των ατόμων σε φυσικά περιβάλλοντα και η βελτίωση της ποιότητας της ζωή τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται η παθοφυσιολογία, η φύση και τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης η αξιολόγηση και αποκατάσταση των ελλειμμάτων της γλώσσας και του λόγου που προκύπτουν από βλάβες στον προμετωπιαίο φλοιό, τα οποία διαφέρουν από τα κλασσικά χαρακτηριστικά της αφασίας. Στην συνέχεια, στα επόμενα τρία κεφάλαια εξετάζονται τα προβλήματα κατονομασίας και ανάκτησης λέξεων, που εμφανίζονται πολύ συχνά σε ασθενείς με αφασία αλλά και οι επίκτητες δυσλεξίες και αγραφίες και οι τύποι τους, που συνοδεύουν, επίσης, τις δυσκολίες στα άτομα με αφασία. Πολύ σημαντική, σε αυτά τα κεφάλαια, είναι η αναφορά στις φυσιολογικές διαδικασίες ανάκτησης λέξεων και ανάγνωσης, προκειμένου να κατανοήσουμε ακριβώς που, με ποιο τρόπο αλλά και τον βαθμό, στον οποίο επηρεάζονται. Το κύριο μέρος της πτυχιακής εργασίας, παρατίθενται στο έβδομο, όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο κεφάλαιο, όπου και γίνεται η ανάλυση των τύπων της αφασίας (Broca, Wernicke, αγωγής, διαφλοιϊκών αφασιών και ολικής), αναλύοντας την παθοφυσιολογία, την φύση αλλά και την εξαιρετικής σημασίας διαφοροποίηση των τύπων της αφασίας μεταξύ τους αλλά και με άλλες γλωσσικές διαταραχές. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται με την βοήθεια των μεθόδων αξιολόγησης που είναι ευρέως αναγνωρισμένες και σταθμισμένες αλλά και άλλων άτυπων τεστ και τεχνικών αξιολόγησης της αφασίας, που αναφέρονται και περιγράφονται στα εν λόγω κεφάλαια, ούτως ώστε ο κλινικός ή λογοθεραπευτής να είναι σε θέση να εφαρμόσει τα κατάλληλα θεραπευτικά προγράμματα που προτείνονται για κάθε τύπο αφασίας. Εκτός από τις διαδικασίες αντιμετώπισης και άλλες θεραπευτικές τεχνικές αναφέρονται, επίσης, και οι βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθεί ο κλινικός ή λογοθεραπευτής πριν προχωρήσει στην εφαρμογή οποιουδήποτε θεραπευτικού προγράμματος. Άλλες διαταραχές που σχετίζεται με την αφασία είναι η άνοια αλλά και εκείνες που προκύπτουν από το σύνδρομο του δεξιού ημισφαιρίου και την τραυματική εγκεφαλική βλάβη, που παρέχονται στο δωδέκατο, δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο κεφάλαιο. Ομοίως, τα κεφάλαια αυτά περιλαμβάνουν μία ανάλυση της παθοφυσιολογίας, των χαρακτηριστικών των διαταραχών αυτών και τις γνωστικές λειτουργίες που επηρεάζουν αλλά και τις μεθόδους αξιολόγησης και αποκατάστασης που υπάρχουν για την διάγνωση και αποκατάσταση των ελλειμμάτων που απορρέουν μετά την εκδήλωση τους. Τέλος, όπως προαναφέραμε η μεταφορά των θεραπευτικών προγραμμάτων και η προσαρμογή των ατόμων με αφασία σε φυσικά περιβάλλοντα είναι εξαιρετικά σημαντική για την αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας της ζωή τους. Με αυτό κατά νου, σκοπός του τελευταίου κεφαλαίου είναι η εστίαση στην πραγματολογία, το μέρος της γλώσσας που είναι καθοριστικής σημασίας για την επικοινωνία των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις δεξιότητες πραγματολογίας των ατόμων και στο πως αυτές επηρεάζονται και εκδηλώνονται μετά από αφασία ή άλλες γλωσσικές διαταραχές. Επιπλέον αναφέρεται στα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται αλλά τις μεθόδους αποκατάστασης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση ενός θεραπευτικού προγράμματος σχεδιασμένο για τις επίκτητες γλωσσικές διαταραχές επικοινωνίας. el
heal.advisorName Νάσιος, Γρηγόριος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 266
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics