Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ο τρόπος με τον οποίο η πρώτη γενιά των Αλβανών μεταναστών στη Θεσσαλονίκη και η δεύτερη γενιά των Αλβανών μεταναστών στην Άνδρο, αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται την εθνική- πολιτισμική τους ταυτότητα μέσω της μουσικής

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κουτσουρίδου, Αικατερίνη Ιοκάστη el
dc.date.accessioned 2014-07-01T06:09:11Z
dc.date.available 2014-07-01T06:09:11Z
dc.date.issued 2014-07-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/395
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μετανάστες el
dc.subject Αλβανοί μετανάστες el
dc.subject Μουσική el
dc.title Ο τρόπος με τον οποίο η πρώτη γενιά των Αλβανών μεταναστών στη Θεσσαλονίκη και η δεύτερη γενιά των Αλβανών μεταναστών στην Άνδρο, αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται την εθνική- πολιτισμική τους ταυτότητα μέσω της μουσικής el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Εθνομουσικολογία el
heal.classification Παραδοσιακά τραγούδια, Αλβανικά -- Ελλάδα el
heal.classification Μετανάστες -- Ελλάδα -- Κοινωνικές απόψεις el
heal.classification Μουσική -- Αλβανία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2008-02
heal.bibliographicCitation Κουτσουρίδου, Α., 2008, Ο τρόπος με τον οποίο η πρώτη γενιά των Αλβανών μεταναστών στη Θεσσαλονίκη και η δεύτερη γενιά των Αλβανών μεταναστών στην Άνδρο, αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται την εθνική- πολιτισμική τους ταυτότητα μέσω της μουσικής, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
heal.abstract Η παρούσα μελέτη επιδίδεται σε μια προσπάθεια να αναδείξει τη διαλεκτική σχέση μεταξύ της μουσικής και της διαδικασίας ταυτοποίησης των Αλβανών “οικονομικών” μεταναστών στην Ελλάδα. Η άφιξή τους λαμβάνει χώρα μετά την κατάρρευση του καθεστώτος της Αλβανίας. Η μελέτη αυτή στηρίχτηκε στην ανθρωπολογική προσέγγιση, βάση της οποίας σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ταυτοποίησης διαδραματίζει ο πολυπρισμικατικός χαρακτήρας της μουσικής στα πλαίσια του μεταναστευτικού φαινομένου. Για το σκοπό αυτό διερευνήθηκαν και μελετήθηκαν οι δραστηριότητες των Αλβανικών μεταναστευτικών κοινοτήτων της πρώτης γενιάς στην Θεσσαλονίκη και δεύτερης γενιάς στην Άνδρο. Πρόκειται για δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με τις πολιτικές και πολιτισμικές διεργασίες επανα-δημιουργίας και επανα-εννοιολόγησης της μουσικής. Συνεπώς γίνεται αναφορά στον τρόπο υποκειμενικής βίωσης, επανα-αντίληψης, φαντασιακής νοηματοδότησης, επανα-ενοιολόγησης και διαχέιρησης της εθνικής-πολιτισμικής ταυτότοτητας τους μέσω της μουσικής. Παράλληλα οι ερμηνείες των μεταναστών αναφέρουν «τροποποιήσεις» της μουσικής, των μουσικών τους επιλογών και συνάμα της ταυτότητάς τους κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής διαδικασίας.Αρχικά παρουσιάζεται διαχρονικά η συμβολή της μουσικής στη διαμόρφωση της ταυτότητας των Αλβανών, εφόσον η ίδια συνυφαίνεται με τις εκάστοτε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό η μουσική ζωή των Αλβανών χωρίστηκε σε τρεις κυρίως χρονικές περιόδους. Στη χρονική περίοδο μέχρι τον Σοσιαλισμό, ακολουθεί η περίοδος του Σοσιαλισμού και τέλος η περίοδος Μετάβασης. Εν συνεχεία αναφέρεται συνοπτικά ο χαρακτήρας των προσεγγίσεων που αφορούν το φαινόμενο της “οικονομικής” μετανάστευσης των Αλβανών όσον αφορά το δημόσιο, πολιτικό και επιστημονικό λόγο στα πλαίσια του ελληνικού έθνους-κράτους. Επίσης παρατίθενται οι ελλείψεις στην ελληνική βιβλιογραφία που αφορούν τη σχέση μουσικής - μετανάστευσης. Τέλος, το ερευνητικό ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης εστιάζει και προβαίνει στην καταγραφή της υποκειμενικής βίωσης και χοηματοδότησης της μεταναστευτικής εμπειρίας [μέσα από τη μουσική, τα περιβάλλοντα ζωτικής σημασίας για τη μουσική, των "τροποποιήσεων" της μουσικής, των μουσικών επιλογών και της ταυτότητας των μεταναστών, καθώς και των δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί] από τους Αλβανούς μετανάστες της πρώτης γενιάς, οι οποίοι διαμένουν στην Θεσσαλονίκη ως μουσικοί τελεστές (ερασιτέχνες, επαγγελματίες μουσικοί)-επιτελεστές (ακροατήριο) και της δεύτερης γενιάς, οι οποίοι διαμένουν στην Άνδρο και λειτουργούν στα πλαίσια των επιτελεστών (ακροατήριο). Δια μέσου της επικέντρωσης στην επιτόπια έρευνα, παρουσιάζεται η συνύφανση ενός «πριν» και ενός «μετά» της μεταναστευτικής διαδικασίας με τη μουσική ζωή τόσο στην Αλβανία/χώρα αποστολής μεταναστών, όσο και στην Ελλάδας/χώρα υπαδοχής μεταναστών. Συνεπώς μελετάται ο τρόπος με τον οποίο η συνύφανση αυτή συμβάλλει ως δίαυλος στην αντίληψη, ανά διαμόρφωση και διαχείριση της εθνικής-πολιτισμικής ταυτότητας των προαναφερθέντων μεταναστευτικών κοινοτήτων. el
heal.advisorName Θεοδοσίου, Ασπασία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 117
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics