Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Οι επιζήμιοι εντομολογικοί εχθροί στις καλλιέργειες των ακρόδρυων με έμφαση στη φιστικιά Αιγίνης. Τρόποι καταπολέμησης.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Λορέντζος, Παναγιώτης el
dc.date.accessioned 2022-09-09T09:40:23Z
dc.date.available 2022-09-09T09:40:23Z
dc.date.issued 2022-09-09
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13537
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φιστικιά Αιγίνης el
dc.subject Μορφολογικά χαρακτηριστικά el
dc.subject Εχθροί - τρόποι καταπολέμησης el
dc.title Οι επιζήμιοι εντομολογικοί εχθροί στις καλλιέργειες των ακρόδρυων με έμφαση στη φιστικιά Αιγίνης. Τρόποι καταπολέμησης. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ακρόδρυα - Καλλιέργεια - Ελλάδα el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2022
heal.bibliographicCitation Λορέντζος, Π., 2022. Οι επιζήμιοι εντομολογικοί εχθροί στις καλλιέργειες των ακρόδρυων με έμφαση στη φιστικιά Αιγίνης. Τρόποι καταπολέμησης. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
heal.abstract Το θέμα αυτής της εργασίας είναι η καταγραφή των πιο επιζήμιων εντομολογικών φυτοπαράσιτων που προσβάλουν τα ακρόδρυα. Τα ακρόδρυα τα οποία περιλαμβάνονται στην παρούσα διατριβή είναι η αμυγδαλιά, η καστανιά, η φουντουκιά, η καρυδιά και η φιστικιά Αιγίνης. Περιγράφονται εν συντομία οι αποδόσεις για κάθε μία καλλιέργεια ακρόδρυων, αναφέροντας και τις περιοχές ή χώρες που καλλιεργούνται ευρέως. Αναφέρονται οι πιο κατάλληλες ποικιλίες ανά είδος για καλλιέργεια αλλά και ποιες αποδίδουν περισσότερη σοδειά. Επίσης, σε επόμενες παραγράφους περιγράφονται τα βοτανικά χαρακτηριστικά των φυτών (ρίζες, φύλλα, βλαστούς κ.α.). Ακολουθούν λεπτομερείς περιγραφές για την φιστικιά Αιγίνης στην οποία εστιάζει περαιτέρω η διατριβή, αναφέροντας (πέρα από τα βοτανικά χαρακτηριστικά) αναλυτικά τα στάδια της άνθησης, της καρποφορίας αλλά και για τις καλλιεργούμενες ποικιλίες. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά για κάθε ένα επιζήμιο εχθρό ανά τάξη που προσβάλλει τουλάχιστον μία ή δύο καλλιέργειες ακρόδρυων, εφόσον έχουν έναν κοινό ξενιστή. Γίνεται αναφορά στα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, στον βιολογικό τους κύκλο, στις ζημιές που προκαλούν στα φυτά καθώς και στους τρόπους καταπολέμησής τους είτε με συμβατική είτε με ολοκληρωμένη διαχείριση el
heal.abstract The subject of this work is the recording of the most harmful entomological phytoparasites that infect the acrods. The acrods that are included in this dissertation are the almond tree, the chestnut, the hazelnut, the walnut and the pistachio. First, the yields for each acrod crop are briefly described, indicating the areas or countries that are widely cultivated. The most suitable varieties per type of crop are mentioned, but also which ones yield the most quantity. Also, in the following paragraphs the botanical characteristics of the plants are described (roots, leaves, shoots, etc.). The following are the most detailed descriptions of the Aegina pistachio on which the dissertation focuses further, stating (in addition to the botanical characteristics) in detail the stages of flowering, fruiting but also for the cultivated varieties. The following is a list of harmful pests per class that infest at least one or two acrod cultivation if they have a common host. Reference is made to their morphological characteristics, their biological cycle, the damages they cause in plants as well as to the ways of their control either with conventional or with integrated management. el
heal.advisorName Πατακιούτας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Στουρνάρας, Βασίλειος el
heal.committeeMemberName Υφαντή, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 82
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics