Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Εφαρμογή παρακολούθησης δημοσιευμένου επιστημονικού έργου.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Καφαλής, Παναγιώτης el
dc.date.accessioned 2022-07-04T06:25:59Z
dc.date.available 2022-07-04T06:25:59Z
dc.date.issued 2022-07-04
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13429
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Επιστημονικές δημοσιεύσεις el
dc.subject Ετήσια αξιολόγηση el
dc.subject Αpi el
dc.subject Python el
dc.subject web scraping el
dc.subject Λογισμικά ανάλυσης el
dc.title Εφαρμογή παρακολούθησης δημοσιευμένου επιστημονικού έργου. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Εφαρμογή παρακολούθησης el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2022
heal.bibliographicCitation Καφαλής, Π.,2022. Εφαρμογή παρακολούθησης δημοσιευμένου επιστημονικού έργου. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα την ανάπτυξη μίας εφαρμογής παρακολούθησης δημοσιευμένου επιστημονικού έργου μελών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί η έννοια του επιστημονικού έργου, θα παρουσιαστεί ο τρόπος της αξιολόγησης του και θα αναφερθούν ιστότοποι και εφαρμογές που βοηθούν στην αξιολόγηση. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η γλώσσα προγραμματισμού Python, μαζί με κάποιες βιβλιοθήκες και εργαλεία που συνέβαλαν στη δημιουργία της εφαρμογής. Τέλος, θα γίνει αναφορά στην υλοποίηση της εφαρμογής στην οποία ο εκάστοτε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο των μελών του Τμήματος και να μπορεί με ευκολία και αμεσότητα να το προβάλλει και να το επεξεργαστεί για να παράγει, μέσω αυτού, τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία, τους πίνακες και τα γραφήματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του Τμήματος. el
heal.abstract The aim of this thesis is the development of an application for monitoring published scientific research projects of members of the Department of Computer Engineering. More specifically, the concept of the research project will be analysed, the manner of its evaluation will be presented and various websites and computer programs that help in the evaluation will be mentioned. In the following, the programming language Python will be introduced, along with some libraries and tools that assisted in creating the application. Finally, reference will be made to the implementation of the application, in which each user will be able to save the published research work of the members of the Department and to easily and directly access and edit it in order for it to be used in the production of the required statistics, tables and graphs contained in the annual evaluation reports of the Department. el
heal.advisorName Γκόγκος, Χρήστος el
heal.committeeMemberName Γιαννακέας, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Καρβέλης, Πέτρος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 82
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics