Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η διδασκαλία της μουσικής σε δομές υποδοχής προσφύγων.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ράπτη, Μαρία el
dc.date.accessioned 2022-06-16T09:46:08Z
dc.date.available 2022-06-16T09:46:08Z
dc.date.issued 2022-06-16
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13403
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Διαπολιτισμική εκπαίδευση el
dc.subject Πρόσφυγες el
dc.title Η διδασκαλία της μουσικής σε δομές υποδοχής προσφύγων. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μουσική εκπαίδευση el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2022
heal.bibliographicCitation Ράπτη, Μ., 2022. Η διδασκαλία της μουσικής σε δομές υποδοχής προσφύγων. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής. el
heal.abstract Η μουσική είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στις σημαντικές πτυχές μιας πολιτιστικά ποικιλόμορφης μουσικής τάξης και στο πώς θα μπορούσε να λειτουργεί, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν και να μάθουν. Πρόκειται για μια ποιοτική πολλαπλή μελέτη περίπτωσης, που αποσκοπεί στην απάντηση των εξής ερωτημάτων: ποιες είναι οι εμπειρίες των καθηγητών μουσικής που αλληλεπιδρούν με πρόσφυγες στην τάξη, τι μπορούν να κάνουν οι καθηγητές μουσικής ώστε οι μαθητές να ανταποκριθούν σε διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον και τι μπορούν να μοιραστούν με άλλους εκπαιδευτικούς. Έτσι, επέλεξα τρεις μουσικοπαιδαγωγούς που διδάσκουν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου και του γενικού γυμνασίου, για την χρήση σκόπιμης δειγματοληψίας. Προσπάθησα, επίσης, να εντοπίσω ομοιότητες μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι αναφερόμενοι μουσικοπαιδαγωγοί μέσα στην τάξη, έτσι ώστε να δημιουργήσω ενημερωτικές οδηγίες και για άλλους μουσικοπαιδαγωγούς που διδάσκουν μαθητές που είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης και της συνδυαστικής ακρόασης πρότεινα, με τη βοήθειά τους, μια σειρά ενδεικτικών μαθημάτων μέσω των οποίων μπορούν να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι καθηγητές και να δημιουργήσουν έναν πιο πρακτικό τρόπο διδασκαλίας. Κατά την ανάλυση των δεδομένων μου προέκυψαν αρκετά θέματα από τις τρεις περιπτωσιολογικές μελέτες. Αν και οι συμμετέχοντες διαφέρουν ως προς το διδακτικό τους πλαίσιο, ορισμένες από τις τεχνικές τους εκτιμήθηκαν ως σημαντικές για την καλύτερη απόδοση διδασκαλίας. Αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν με την κουλτούρα μέσα στην τάξη, καθώς και τις ωφέλιμες τεχνικές για πρόσφυγες μαθητές. Ωστόσο, η έρευνα δεν εμβαθύνετε σε τεχνικές διδασκαλίας, δηλαδή στο πώς να διαβάζουν τη μουσική σημειογραφία, που θα ήταν ένα εύλογο επόμενο βήμα. Μέσω της σειράς περιπτωσιολογικών μελετών που έκανα, επικεντρώθηκα κυρίως στη διδασκαλία της μουσικής από το αυτί και την εκτίμησή της. Αυτήν η έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μουσικοπαιδαγωγούς για τη βελτίωση των πρακτικών τους, καθώς και την μελέτη και εφαρμογή νέων πρακτικών που μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα στους μαθητές και να τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στο πλαίσιο εκμάθησης. el
heal.abstract Music is a valuable tool in the hands of teachers. This research addressed important aspects of a culturally diverse music class and what it should look like for all students to be able to succeed. This is a qualitative multiple case study to learn what experiences of music teachers interacting with refugees in the classroom, what music teachers can do to help students respond to a different cultural environment, and what they can share with other teachers.Three music educators teaching in different musical contexts were selected for this study using deliberate sampling. This study sought to find similarities between the methods used by these music educators in the classroom, with the aim of providing informative guidance to other music educators who teach immigrant and refugee students. Also, in the context of intercultural music education and combination listening, we proposed a series of indicative courses to raise awareness of those who want to create their own lessons. During the analysis of the data, several issues emerged from the three case studies. Although participants differed on the teaching context, some of the techniques that music teachers found important were appreciated among all participants. These topics revolve around the culture in the classroom, as well as the techniques that are beneficial to refugee students. This research does not delve into teaching techniques on how to read music notation, which would be a reasonable next step. The series of case studies conducted focused mainly on the teaching of music by ear and the appreciation of music. This research can be used by music educators to reflect on their practices and to study and apply practices that may best suit their students. el
heal.advisorName Παπαδάκη, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Βερβέρης, Αντώνιος el
heal.committeeMemberName Καλαϊτζίδης, Κυριάκος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 64
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics