Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Αισθητηριακή ολοκλήρωση και διαταραχές.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ζυγορονίκου, Αικατερίνη el
dc.contributor.author Χάμπα Καλογήρου, Αικατερίνη el
dc.date.accessioned 2022-03-28T08:41:30Z
dc.date.available 2022-03-28T08:41:30Z
dc.date.issued 2022-03-28
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13334
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αισθητηριακή ολοκλήρωση el
dc.subject Αισθητηριακή ολοκλήρωση και διαταραχές el
dc.title Αισθητηριακή ολοκλήρωση και διαταραχές. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020
heal.bibliographicCitation Ζυγορονίκου, Α., Χάμπα Καλογήρου, Α., 2020. Αισθητηριακή ολοκλήρωση και διαταραχές. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Η εργασία χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά στη φύση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και στις υποθέσεις της που έχουν παγιωθεί με την πάροδο του χρόνου και συνεχίζει με τα στάδια της φυσιολογικής εξέλιξης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, κατά την ανάπτυξη του ατόμου. Έπειτα, γίνεται λόγος για τις έννοιες των αισθήσεων και της αισθητικότητας, προχωρώντας με την διαδικασία επεξεργασίας και αντίληψης των ερεθισμάτων. Το πρώτο μέρος της εργασίας κλείνει με τη δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και τις διαταραχές και τα συμπτώματα που εμφανίζονται στο εκάστοτε σύστημα του ανθρώπου. Το δεύτερο μέρος αφορά σε ένα σύνολο διαταραχών με τα χαρακτηριστικά τους όπου είναι παρούσα η έκπτωση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, όπως είναι οι διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού, η ΔΕΠ-Υ, η εγκεφαλική παράλυση και η αναπτυξιακή δυσπραξία ενώ γίνεται και αναφορά για πιθανά ελλείμματα αισθητηριακής ολοκλήρωσης σε πρόωρα βρέφη. Στο τέλος παρουσιάζονται μέθοδοι παρέμβασης αισθητηριακής ολοκλήρωσης και αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους. el
heal.abstract This paper is divided into two main parts. In the first chapter, there is a brief reference to the nature of sensory integration and its conditions that have been consolidated with the time and continues with the stages of normal evaluation of sensory integration during the development of the individual. Then, reference is made to the meanings of senses and sensibility, while continues with the procedure of stimulus perception and processing. The first chapter of this paper is completed with the disorder of the sensory integration and the disorders and the symptoms that are presented to each human system. The second part of the paper refers to a hall of disorders with their characteristics where there is deficiency of sensory integration. Such disorders are the Autism, as a spectrum disorder, the Attention deficit and Hyperactivity disorder, cerebral palsy and development dyspraxia, while there is a reference to possible deficits of sensory integration to premature infants. In the end, there are presented some intervention methods of sensory integration where their efficiency is being tested.   en
heal.advisorName Σιαφάκα, Βασιλική el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID uoi
heal.numberOfPages 118
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics