Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ο ρόλος του νοσηλευτή στη φροντίδα ασθενών με επιληψία

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μπατή, Αφένδρα el
dc.date.accessioned 2022-03-03T09:52:05Z
dc.date.available 2022-03-03T09:52:05Z
dc.date.issued 2022-03-03
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13278
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Επιληψία el
dc.subject Ποιότητα ζωής el
dc.title Ο ρόλος του νοσηλευτή στη φροντίδα ασθενών με επιληψία el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2022
heal.bibliographicCitation Μπατή, Α., 2022. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην φροντίδα ασθενών με επιληψία. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή: Η επιληψία είναι η τέταρτη πιο συχνή νευρολογική διαταραχή, η οποία επηρεάζει την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ατόμων παγκοσμίως. Η συνεισφορά του νοσηλευτή στη φροντίδα του ασθενούς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός ατόμου με επιληψία. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της σύγχρονης επιστημονικής ερευνητικής βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση της επιληψίας στην ποιότητα ζωής και τον ρόλο του νοσηλευτή στη φροντίδα ατόμων με επιληψία. Μεθοδολογία: Οι εισαγωγικές πληροφορίες της παρούσας εργασίας αντλήθηκαν μέσα από επιστημονικά βιβλία και άρθρα από τις μηχανές αναζήτησης Pubmed και Google Scholar. Για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση επιστημονικών άρθρων στα Αγγλικά δημοσιευμένων την τελευταία δεκαετία χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης Pubmed με λέξεις κλειδιά epilepsy, nurs*,“quality of life”και QoL. Το υλικό της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σύγχρονης επιστημονικής βιβλιογραφίας αποτέλεσαν 11 ερευνητικές μελέτες. Αποτελέσματα: επιληψία επιφέρει στο άτομο σημαντικές αλλαγές στην ποιότητα ζωή του όπως και στην υγεία των ίδιων αλλά και των συγγενών τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαχείρισης της επιληψίας όποια κι αν είναι η αιτία εμφάνισης. Η σωστή διάγνωση είναι πολύ σημαντική, επειδή από αυτή θα εξαρτηθεί η μετέπειτα φροντίδα. Οι επαγγελματίες υγείας που ειδικεύονται στην επιληψία έχουν εξελίξει αρκετά τη διαχείριση της νόσου σε όλες τις παραμέτρους. Σύμφωνα με την σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία οι νοσηλευτές που εμπλέκονται στη φροντίδα ασθενών με επιληψία θα πρέπει να εκπαιδεύουν τον ασθενή και την οικογένειά του σχετικά με την αποδοχή της νόσου, την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής και την διατήρηση της ποιότητας ζωής τους σε καλά επίπεδα. Συμπεράσματα: Η επιληψία μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνη νόσο για την υγεία του ατόμου εάν δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς. Η επιστράτευση ειδικών πρακτικών και η κατάλληλη υποστήριξη των ατόμων που ζουν με επιληψία και των οικογενειών τους μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διαχείριση της και στην πρόληψη πολλών επικίνδυνων καταστάσεων. el
heal.abstract Background: Epilepsy is the fourth most common neurological disorder that affects the quality of life of millions of people worldwide. The contribution of the nurse to the care of the patient plays an important role in the life of a person with epilepsy Aim: The aim of the present work was to investigate the contemporary scientific research literature on the effects of epilepsy on the quality of life and the role of the nurse in the care of people with epilepsy. Methods: The introductory information of this paper was gleaned through scientific books and articles from the search engines Pubmed and Google Scholar. For the literature review of modern research data, a search was made for scientific articles in English published in the last decade using the search engine Pubmed with keywords epilepsy, nurs*, "quality of life" and QoL. The material of the literature review of contemporary scientific literature consisted of 11 research studies. Results: There are many ways to manage epilepsy, whatever the cause. Proper diagnosis is important because subsequent care is dependent on it. The healthcare professionals who specialize in Epilepsy have developed a lot the management of the disease in all parameters. According to the modern scientific literature, nurses involved in the care of patients with epilepsy should educate the patient and his family about the acceptance of the disease, the observance of medication and the maintenance of their quality of life at good levels. Conclusions: Epilepsy can be a dangerous disease for the health of the person if not treated adequately. The use of specific practices and the proper support of people living with epilepsy and their families can contribute significantly to the management of epilepsy and prevention of dangerous situations. en
heal.advisorName Λαΐου, Ελπινίκη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID uoi
heal.numberOfPages 45
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics