Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και εταιρική διακυβέρνηση

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Νάκη, Κωνσταντίνα el
dc.date.accessioned 2021-12-02T10:58:07Z
dc.date.available 2021-12-02T10:58:07Z
dc.date.issued 2021-12-02
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13157
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εταιρική Διακυβέρνηση el
dc.subject Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα el
dc.subject Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα el
dc.subject Σύνδεση el
dc.subject Corporate Governance en
dc.subject Greek Accounting Standards en
dc.subject International Accounting Standards en
dc.subject Connection en
dc.title Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και εταιρική διακυβέρνηση el
dc.title Greak accounting standards and corporate governance en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0719 el
heal.classification Λογιστική -- Πρότυπα el
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021-09-30
heal.bibliographicCitation Νάκη, Κ., 2021. Ελληνικά λογιστικά πρότυπα και εταιρική διακυβέρνηση.. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η Εταιρική Διακυβέρνηση, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει την Εταιρική Διακυβέρνηση όπου ξεκινάει με ιστορική αναδρομή, γίνεται αναφορά στην πολυδιάστατη έννοια της, στις αρχές της, στις βασικές θεωρίες που την διέπουν καθώς επίσης αναφέρονται και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με αυτή. Στο δεύτερο κεφάλαιο εμπεριέχονται τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Γίνεται μια αναφορά στη φιλοσοφία των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων καθώς και στο υπάρχων νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης ως προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα γίνεται μια ιστορική αναδρομή, εμπεριέχεται επίσης το περιεχόμενο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, εξηγούνται οι λόγοι εισαγωγής αυτών στην Ελλάδα και το κεφάλαιο κλείνει με μια εκτενής αναφορά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνες πάντα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα μέσω υποδείγματος. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η σύνδεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. el
heal.abstract This dissertation presents Corporate Governance, Greek Accounting Standards and International Accounting Standards. The first chapter contains Corporate Governance starting with a historical review, while reference is made to its multidimensional meaning, its principles, the basic theories governing it, as well as the advantager resulting from optimal Corporate Governance. The chapter concludes with the legal framework that exists in Greece. The second chapter contains the Greek and International Accounting Standards. Reference is made to the philosophy of the Greek Accounting Standards as well as to the existing legistative framework. In addition, regarding the International Accounting Standards, a historical review is made, the content of the International Accounting Standards is also included, the reasons for their introduction to Greece are explained and the chapter closes with an extensive reference to the financial conditions, always in accordance with the Greek Accounting Standards using a model form. The last chapter connects Corporate Governance between Greek Accounting Standards and International Accounting Standards. en
heal.advisorName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.committeeMemberName Κόλιας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Τριάρχη, Ειρήνη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 98
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics