Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Σύγκριση της Κλασικής Προσχολικής Αγωγής με τις παιδαγωγικές μεθόδους της Maria Montessori και του Reggio Emilia

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σκιαδά, Στεφανία el
dc.contributor.author Τσουμάνη, Αμαλία el
dc.date.accessioned 2021-11-24T08:03:53Z
dc.date.available 2021-11-24T08:03:53Z
dc.date.issued 2021-11-24
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13145
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μέθοδος Montessori el
dc.subject Μέθοδος Reggio Emilia el
dc.subject Προσχολική αγωγή el
dc.title Σύγκριση της Κλασικής Προσχολικής Αγωγής με τις παιδαγωγικές μεθόδους της Maria Montessori και του Reggio Emilia el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Προσχολική αγωγή el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Σκιαδά, Σ., Τσουμάνη, Α., 2021. Σύγκριση της Κλασικής Προσχολικής Αγωγής με τις παιδαγωγικές μεθόδους της Maria Montessori και του Reggio Emilia. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Π.Π.Η. el
heal.abstract Το θέμα της εργασίας αυτής είναι η σύγκριση της κλασικής προσχολικής αγωγής με δύο παιδαγωγικές μεθόδους που έχουν συμβάλλει σημαντικά στην διαμόρφωση της παιδαγωγικής επιστήμης, την παιδαγωγική μέθοδο της Maria Montessori και του Reggio Emilia. Οι δύο παραπάνω παιδαγωγικές μέθοδοι έχουν επηρεάσει σημαντικά στην κλασική προσχολική αγωγή δίνοντας της στοιχεία τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της προσωπικής έκφρασης του παιδιού και στην ολόπλευρη ανάπτυξη του λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του. Υποστηρίζεται και στις δύο παιδαγωγικές μεθόδους η σημασία που ενέχει το περιβάλλον και ο τρόπος που είναι διαμορφωμένο ώστε να επιτρέπει στο παιδί την ελευθερία έκφρασης και να του παρέχει εκτός από το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό και ερεθίσματα. Επίσης, στην εργασία αυτή επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος του παιδαγωγού και ο τρόπος που είναι ωφέλιμος να ασκείται για να επιτρέπει στο παιδί την ελευθερία έκφρασης καθώς και η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ γονέων και παιδαγωγών για την ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού. el
heal.abstract The subject of this work is the comparison of classical preschool education with two pedagogical methods that have contributed significantly to the formation of pedagogical science, the pedagogical method of Maria Montessori and Reggio Emilia. The above two pedagogical methods have significantly influenced the classical pre-school education by giving it elements which contribute significantly to the strengthening of the child's personal expression and to its all-round development taking into account his needs. Both pedagogical methods support the importance of the environment and the way it is designed to allow the child freedom of expression and to provide him in addition to the appropriate pedagogical material and stimuli. This paper also highlights the important role of the educator and the way it is beneficial to be exercised to allow the child freedom of expression as well as the need for cooperation between parents and educators to enhance the child's development. en
heal.advisorName Τύμπα, Ελένη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID uoi
heal.numberOfPages 60
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics