Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Επίδραση βιοδιεγερτικών ουσιών στη βλαστικότητα των σπερμάτων και στην ανάπτυξη των φυτάριων των φυτών Bornmuellera tymphaea και Centaurea thracica.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Αρμένη, Κλεοπάτρα-Δανάη el
dc.contributor.author Αυγερινού, Μαργαρίτα el
dc.date.accessioned 2021-11-02T09:56:42Z
dc.date.available 2021-11-02T09:56:42Z
dc.date.issued 2021-11-02
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13118
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Βιοδιεγέρτες el
dc.subject Φυτά υπερσυσσωρευτές el
dc.subject Σερπεντινικά εδάφη el
dc.subject Βλάστηση σπόρων el
dc.subject Ανάπτυξη φυταρίων el
dc.title Επίδραση βιοδιεγερτικών ουσιών στη βλαστικότητα των σπερμάτων και στην ανάπτυξη των φυτάριων των φυτών Bornmuellera tymphaea και Centaurea thracica. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Σπόροι - Βλάστηση el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Αρμένη, Κ., & Αυγερινού, Μ., 2021. Επίδραση βιοδιεγερτικών ουσιών στη βλαστικότητα των σπερμάτων και στην ανάπτυξη των φυτάριων των φυτών Bornmuellera tymphaea και Centaurea thracica. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Αντικείμενο και σκοπός της παρούσας πειραματικής πτυχιακής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της βλαστικότητας των σπερμάτων και της ανάπτυξης φυταρίων δύο αυτοφυών φυτών της περιοχής της Πίνδου, με τη χρήση βιοδιεγερτικών ουσιών. Πιο συγκεκριμένα, των Bornmuellera tymphaea και Centaurea thracica. Αυτά δρουν ως υπερσυσσωρευτές μετάλλων, συγκεκριμένα του νικελίου, και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στην αγροεξόρυξη (Agromine). Η εργασία χωρίζεται σε 2 κύρια μέρη. Το πρώτο αφορά πληροφορίες γύρω από τη βλαστικότητα των σπερμάτων αλλά και την ανάπτυξη των φυταρίων, τα σερπεντινικά εδάφη και τη χλωρίδα που μπορούν να υποστηρίξουν-φυτά υπερσυσσωρευτές και γενικότερα τους βιοδιεγέρτες. Το δεύτερο μέρος της πτυχιακής εργασίας είναι η αναλυτική περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε, τόσο στο εργαστήριο όσο και στο θερμοκήπιο. Στο εργαστήριο χρησιμοποιήθηκαν σπέρματα Bornmuellera tymphaea και Centaurea thracica με σκοπό την παρατήρηση ης βλαστικότητας, ενώ στο θερμοκήπιο παρατηρήθηκε η ανάπτυξη των φυταρίων. el
heal.abstract The study aimed to investigate the germination of seeds and the development of seedlings of two native plants in the area of Pindos with the use of biostimulants. More specifically, Bornmuellera tymphaea and Centaurea thracica. These act as metal accumulators, namely nickel, and can be used in agro-mining. The study is divided into two main parts. The first concerns information about seed germination but also the growth of seedlings, serpentine soils and the flora that can support supercumulative plants, as well as biostimulants in general. The second part of the study is a detailed description of the experimental process that followed, both in the laboratory and in the greenhouse. Bornmuellera tymphaea and Centaurea thracica seeds were used in the laboratory for their germination to be observed, while in the greenhouse the growth of the seedlings was observed as well. el
heal.advisorName Μάντζος, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Πατακιούτας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Κύρκας, Δημήτριος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 88
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics