Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η χρήση των βιοδιεγερτών στην εναλλακτική γεωργία-προοπτικές.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ζήσης, Ιωάννης el
dc.date.accessioned 2021-10-21T10:23:27Z
dc.date.available 2021-10-21T10:23:27Z
dc.date.issued 2021-10-21
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13102
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εναλλακτική γεωργία el
dc.subject Βιοδιεγέρτης el
dc.title Η χρήση των βιοδιεγερτών στην εναλλακτική γεωργία-προοπτικές. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Καλλιέργεια el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Ζήσης, Ι., 2021. Η χρήση των βιοδιεγερτών στην εναλλακτική γεωργία-προοπτικές. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Στόχος αυτής της βιβλιογραφικής εργασίας, είναι η αναζήτηση και η οργάνωση πληροφοριών για το τι είναι βιοδιεγέρτες και τον ρόλο που έχουν στην σύγχρονη εναλλακτική γεωργία Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τα είδη της γεωργίας, τους βιοδιεγέρτες καθώς και αποτελέσματα από τη χρήση τους σε διάφορες δοκιμές. Με την πάροδο των ετών λόγω της εξέλιξης των επιστημών και της τεχνολογίας καθώς επίσης λόγω της ανάγκης να γίνονται οι καλλιέργειες πιο αποδοτικές, με όσο το δυνατόν λιγότερες τεχνητές εισροές, οι μέθοδοι καλλιέργειας εξελίχθηκαν ώστε να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Η ανακάλυψη και χρήση όλο και περισσότερο φυσικών και αποδοτικών παρασκευασμάτων, οδήγησε στη δοκιμή κάποιων νέων ουσιών, των βιοδιεγερτών. Οι βιοδιεγέρτες είναι προϊόντα, που λόγω του περιεχομένου τους σε ουσίες και μικροοργανισμούς, έχουν την ικανότητα να επιδρούν στην ανάπτυξη και την ευρωστία των φυτών. Τα προϊόντα αυτά, μεταξύ άλλων, αποτελούνται από εκχυλίσματα φυκών, χουμικά και φουλβικά οξέα, πρωτεΐνες και αμινοξέα, χιτοζάνη, ανόργανες ενώσεις, μύκητες και βακτήρια. Χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ποιότητας αλλά και της ποσότητας παραγωγής των καλλιεργειών. Η χρήση τους αποτελεί συμπληρωματική διαδικασία στη θρέψη και στη προστασία των φυτών. Οι βιοδιεγερτικές ουσίες επιδρούν διευκολύνοντας διαδικασίες όπως η πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων και η ανοχή στο βιοτικό και αβιοτικό στρες (π.χ. ανομβρία, μυκητολογικές ασθένειες). Οι φυσικοί βιοδιεγέρτες είναι δυνατό να προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές και βιομηχανικά απόβλητα, ή μπορεί και να περιέχουν ωφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους (π.χ. ριζοβακτήρια). Επίσης, μέσω της δραστηριότητας των μικροοργανισμών, μπορούν να βελτιώνουν φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, αλλά και να ευνοούν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών. Τα αποτελέσματα από εργαστηριακές δοκιμές αλλά και από κάποιες δοκιμές στον αγρό είναι ενθαρρυντικά, αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτούνται παραπάνω δοκιμές τόσο εργαστήριο όσο και στον αγρό el
heal.abstract The purpose of this thesis is to collect and classify information about biostimulants and the impact they have in modern alternative agriculture. In this thesis we gathered information about types of agriculture, biostimulants as well as results of testing. With the passage of time because of the evolution of science and technology as well as the need for more efficient cultivations, with less artificial inputs, cultivation processes evolved to meet these requirements. Discovery and usage of more natural and efficient products, lead to testing of some new substances, biostimulants. Biostimulants are products which contain substances and microorganisms and can affect plant growth and sustainability. These products can be made of seaweed extracts, humic and fulvic acids, proteins, amino acids, chitosan, inorganic compounds fungi and bacteria. They are used to upgrade quantity and quality of field performance. Usage of biostimulants is an auxiliary procedure of plant nutrition and protection. They facilitate procedures such as nutrition, biotic and abiotic stress, (e.g., drought, fungal diseases). Natural biostimulants can be made from renewable energy sources and industrial waste, or can contain useful soil microorganisms (e.g., rhizobacteria). Through the activity of these microorganisms, they can affect some of physicochemical properties of soil and growth of plant root system. The results of laboratory testing as well as of some field testings are encouraging but, in any case, further testing is necessary in both. el
heal.advisorName Πατακιούτας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Μάντζος, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Καριπίδης, Χαράλαμπος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 52
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics