Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Έλεγχος της μορφολογικής και ποιοτικής διαφοροποίησης του φασκόμηλου (Salvia sp.) σε ορεινή περιοχή του Ν. Πρέβεζας.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κασκάνη, Σοφία el
dc.contributor.author Κορώνης, Ηλίας-Ραφαήλ el
dc.date.accessioned 2021-10-13T09:20:51Z
dc.date.available 2021-10-13T09:20:51Z
dc.date.issued 2021-10-13
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13080
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Salvia el
dc.subject Ορεινή περιοχή el
dc.subject Πρέβεζα el
dc.subject Αυτοφυές el
dc.title Έλεγχος της μορφολογικής και ποιοτικής διαφοροποίησης του φασκόμηλου (Salvia sp.) σε ορεινή περιοχή του Ν. Πρέβεζας. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Καλλιέργεια - Φασκόμηλο el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Κασκάνη, Σ., & Κορώνης, Η., 2021. Έλεγχος της μορφολογικής και ποιοτικής διαφοροποίησης του φασκόμηλου (Salvia sp.) σε ορεινή περιοχή του Ν. Πρέβεζας.Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Το φασκόμηλο, το οποίο απαντάται ως αυτοφυές σε πολλές περιοχές της χωράς μας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγο των ευεργετικών του ιδιοτήτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη ενός αυτοφυούς πληθυσμού σε ορεινή περιοχή του νομού Πρέβεζας. Μία πρώτη μακροσκοπική εξέταση των φυτών στις αρχές του φθινοπώρου έδειξε, ότι παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις αναφορικά με το ύψος των φυτών και τη μορφολογία των φύλλων. Με κριτήριο το μέγεθος του φύλλου και την παρουσία ή απουσία λοβών τα φυτά κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερεις διαφορετικές ομάδες φυτών. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στο πεδίο, ενώ ορισμένα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά εξετάστηκαν στο εργαστήριο. Το αιθέριο έλαιο παραλήφθηκε με υδραπόσταξη και αναλύθηκε με αεριοχρωματογράφο, ο οποίος ήταν εφοδιασμένος με φασματογράφο μάζας (GC-MS). Πραγματοποιήθηκαν επίσης βασικές εδαφολογικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό βασικών φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους στην περιοχή συλλογής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργασίας ο πληθυσμός φύεται σε ελαφρώς αλκαλικό, αμμοπηλώδες έδαφος με πολλά σκελετικά υλικά. Μεγάλες διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν ως προ τη μορφολογία των φύλλων και το ύψος των φυτών. Η απόδοση σε αιθέριο έλαιο όλων των δειγμάτων κυμάνθηκε από 1,4 έως 1,8%. Τα αποτελέσματα της χρωματογραφικής ανάλυσης (GC-MS) έδειξαν, ότι παρόλο που υπάρχουν σημαντικές μορφολογικές διαφοροποιήσεις στα φυτά του πληθυσμού, η ποιοτική σύσταση του αιθέριου ελαίου χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα α-thujone και camphor και μικρότερη από 16% περιεκτικότητα σε 1,8-cineole, κάτι που χαρακτηρίζει το αιθέριο έλαιο του S. officinalis. Τα αποτελέσματα της απόδοσης σε αιθέριο έλαιο και ο έλεγχος της ποιοτικής του σύστασης δείχνουν, ότι πρόκειται για έναν πληθυσμό του S. officinalis. Μάλιστα, η ποιοτική σύσταση του αντιπροσωπευτικού δείγματος και του δείγματος, με τα μεγάλα τρίλοβα φύλλα πληρούν τις απαιτήσεις ISO 9909 του S. officinalis που προορίζεται για φαρμακευτική χρήση. Όπως είναι γνωστό τα τρίλοβα φύλλα χαρακτηρίζουν το S. triloba. Φυσικός υβριδισμός μεταξύ των δύο ειδών είναι εφικτός, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί, απ’ όσο τουλάχιστον μας είναι γνωστό. Περαιτέρω διερεύνηση του πληθυσμού και με μοριακές τεχνικές θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση των πρώτων παρατηρήσεων. el
heal.abstract Sage, a wild grown aromatic plant which is found in many regions of Greece, is of interest, due to its beneficial properties. Macroscopic examination of the plants population, in a mountainous area of the prefecture of Preveza, showed a great variation in plant height and leaves morphology. The aim of this work was to study further the morphological and qualitative differences that are observed in the population which was collected at the end of September. At the beginning a representative sample of the population was formed, while four different groups of plants were grouped based on the size of the leaf and the presence or absence of lobes. Subsequently field measurements related to the vegetative growth were performed, while specific morphological characteristics were examined in the laboratory. The essential oil of different groups was obtained by hydro-distillation and was then analyzed by a gas chromatograph equipped with a mass spectrometer (GC-MS). An analysis of soil sample from the area that the plant population was grown, also performed to determine basic physicochemical properties. According to the results, the population is grown on a slightly alkaline, sandy loam soil with many skeletal materials. Great differences were observed regarding to the morphology of the leaves and the plants height among plant groups, while the yield of the essential oil ranged for all samples from 1.4 to 1.8%. The results of the chromatographic analysis (GC-MS) showed that the chemical composition of the essential oil is characterized by high α-thujone and camphor levels and less percentage than 16% content of 1.8- cineole, which characterizes the essential oil of S. officinalis. Therefore, despite of the morphological differences the wild grown sage population of the area belongs to S. officinalis. In fact, the chemical composition of the representative sample and the sample with the large trilobed leaves meet the ISO 9909 requirements for the S. officinalis intended for medicinal use. As known trilobed leaves are characterizing the species S. triloba. Ηybridization between the two species is possible in the laboratory, but this has not been confirmed, in nature, at least as far as we know. Further investigation of the population with molecular techniques will be helpful to clarify these first observations. el
heal.advisorName Υφαντή, Παρασκευή el
heal.committeeMemberName Λενέτη, Ελένη el
heal.committeeMemberName Ζήσης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 71
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics