Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Πράσινη οικονομία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Βαγγέλης, Άγγελος el
dc.contributor.author Συριόπουλος, Ιωάννης el
dc.date.accessioned 2021-10-12T05:46:36Z
dc.date.available 2021-10-12T05:46:36Z
dc.date.issued 2021-10-12
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13079
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πράσινη οικονομία el
dc.title Πράσινη οικονομία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. el
dc.title Green economy and renewable energy sources. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0710 el
heal.classification Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας el
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Βαγγέλης, Ά. & Συριόπουλος, Ι., 2021. Πράσινη οικονομία. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η πτυχιακή εργασία αυτή πραγματεύεται την πράσινη οικονομία η οποία δείχνει τον δρόμο προς την ευημερία για το όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ξεχωρίζει την αειφόρο ανάπτυξη από την πράσινη οικονομία, καθώς η πρώτη έχει ως κέντρο της το περιβάλλον και κάθε πολιτική που εφαρμόζει είναι συνδεδεμένη με το περιβάλλον και μόνο χωρίς να λαμβάνει υπόψιν το οποιοδήποτε οικονομικό αντίκτυπο. Γίνεται λόγος για τον πως η πράσινη οικονομία μπορεί να καταστήσει μια χώρα ή μια ομάδα χωρών που ακολουθεί κατά γράμμα τις πολιτικές που την πρεσβεύουν ως μια νέα ενεργειακή δύναμη, τέτοια που να μπορεί να προσφέρει υψηλό βιοτικό επίπεδο σε συνδυασμό με κάλυψη αναγκών που άλλοτε θα σήμαιναν αλόγιστη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και των πόρων του, χωρίς όμως να διακυβεύεται η ακεραιότητα των τελευταίων. Σε αντίθεση, υποδεικνύει την ενθάρρυνση πολιτικών και δράσεων που περιορίζουν μόλυνση ή καταστροφή του περιβάλλοντος, προάγουν την ανακύκλωση και την σωστή διαχείριση ενεργειακών πόρων και δημιουργούν τις προοπτικές για ένα υγιές περιβάλλον, τόσο φυσικό, όσο και κοινωνικοοικονομικό. Έτσι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα του περιβάλλοντος αλλά δημιουργούνται τα θεμέλια για ένα οικονομικά υγιές σύνολο που μπορεί να προσελκύσει πράσινο τουρισμό, να προάγει τη φυσική ομορφιά του αλλά και για μια νέα γη της επαγγελίας που θα αποτελέσει πόλο έλξης για επιχειρήσεις που επιθυμούν να είναι μέρος ενός τέτοιου συνόλου. Μια πολιτική που ενθαρρύνει η πράσινη ανάπτυξη είναι μεταξύ άλλων και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λόγω και της τεχνολογικής προόδου, αποτελεί το εφαλτήριο για την επίτευξη συνύπαρξης της αειφόρου ανάπτυξης με την οικονομική αλλά και την κοινωνική ευημερία με γνώμονα τη διατήρηση του περιβάλλοντος. el
heal.abstract This assignment deals with green economy and focusses on how it points the way towards prosperity in the near future. It distinguishes sustainable development from green economy, due to the fact that the first one focuses on the environment and every policy it implements is connected only to it without taking into consideration any possible economic impact. It considers the fact that green economy can promote a country or a set of countries which follow its policies as a new energy force, capable of offering high life standards in combination with meeting everyday needs that would otherwise mean reckless exploitation of environment and its resources, without compromising the integrity of the latest ones. On the contrary, it indicates encouraging policies and actions that reduce pollution or destruction of the environment, promote recycling and proper management of energy resources and create prospects for a healthy natural and socio-economic environment. This way the integrity of the environment is preserved and foundations are set towards a financially sound entity that can attract green tourism, promote its natural beauties and become itself an attraction to businesses wishing to become part of such a whole. A policy that encourages green growth, among other ones, is the use of renewable energy sources. Those, due to the continuous technological progress, help achieve the coexistence of sustainable development with economic and social prosperity having the environment as a common reference point. The various forms of renewable energy sources are presented with their own respective advantages and disadvantages. Also presented are the ways with which renewable energy en
heal.advisorName Κυρίτσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος el
heal.committeeMemberName Αναγνωστάκης, Αριστείδης el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 83
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics