Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στα αμπέλια της Ζακύνθου.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Γιαννούλη, Μαρία el
dc.date.accessioned 2021-09-24T09:20:18Z
dc.date.available 2021-09-24T09:20:18Z
dc.date.issued 2021-09-24
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13057
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία el
dc.subject Τοπικές ποικιλίες el
dc.title Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στα αμπέλια της Ζακύνθου. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Καλλιέργεια αμπέλου el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Γιαννούλη, Μ., 2021. Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στα αμπέλια της Ζακύνθου. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Το αμπέλι είναι μία από τις δυναμικές και παραδοσιακές καλλιέργειες στη χώρα μας. Σε πολλές περιοχές όπου οι έδαφο-κλιματολογικές συνθήκες είναι ιδανικές, το παραγόμενο προϊόν (επιτραπέζιο ή προς οινοποίηση) είναι άριστης ποιότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών. Ειδικά στη φυτοπροστασία όπου οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί γίνονται ολοένα και αυστηρότεροι ως προς την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων αλλά και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση τους, επιβάλλεται πλέον η εφαρμογή ενναλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας. Σε πολλές περιοχές τόσο στην Ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά όπως αυτό της Ζακύνθου, η καλλιέργεια της αμπέλου έχει μεγάλη παράδοση. Καλλιεργούνται πολλές προσαρμοσμένες ποικιλίες και εφαρμόζονται κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές. Στη παρούσα εργασία γίνεται λεπτομερής αναφορά στην καλλιεργητική τεχνική της αμπέλου με έμφαση στο στάδιο της φυτοπροστασίας. Αρχικά η διατριβή αναφέρεται στη βοτανική κατάταξη της αμπέλου, στην μορφολογία του φυτού και στα στάδια της καλλιέργειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο η διατριβή εστιάζει στην καλλιέργεια της Αμπέλου στην Ελλάδα με τις ποικιλίες που υπάρχουν σε αυτή, τις ιδιαιτερότητες του εδάφους αλλά και στις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές από τον παραγωγό με στόχο την διατήρηση της γονιμότητας του αμπελώνα και της μεγιστοποίησης της παραγωγής. Σε επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται οι μέθοδοι φυτοπροστασίας, περιγράφονται οι κυριότερες ασθένειες που μπορούν να προσβάλουν το αμπέλι και οι τρόποι αντιμετώπισης με χημικά και βιολογικά μέσα καθώς και στο πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο νησί της Ζακύνθου, γίνονται γνωστές οι ποικιλίες των σταφυλιών που παράγει αλλά και ο τρόπος που αναπτύσσεται το φυτό, παραθέτοντας τα κυριότερα φυτοπαράσιτα στην ζώνη καλλιέργειας και τους τρόπους που αυτά αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο. el
heal.abstract The vineyard is one of the dynamic and traditional crops in our country. In many areas where the soil-climatic conditions are ideal, the product produced (table or for winemaking) is of excellent quality. To achieve this, required the application of modern techniques. Especially in plant protection, where European regulations are becoming increasingly strict in terms of the rational use of pesticides but also the protection of consumers and the environment from their reckless use, the application of alternative plant protection methods is now necessary. In many areas both on the Epirus and on islands such as Zakynthos, the cultivation of the vine has a long tradition. Many adapted varieties are grown, and appropriate cultivation techniques are applied. In this present work, a detailed reference made to the cultivation technique of the vine with emphasis on the stage of plant protection. The dissertation refers to the botanical classification of the vine, the morphology of the plant and the stages of cultivation In the second chapter the dissertation focuses on the cultivation of the vine in Greece with the varieties that exist in it, the peculiarities of the soil but also on the cultivation techniques applied by the producer to maintain the fertility of the vineyard and maximize production. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8 The next chapter methods are reported of plant protection, describes the main diseases that can affect the vine and the ways of treatment with chemical and biological means as well as in the context of integrated treatment At the end, focuses on the island of Zakynthos, are known the varieties of grapes it produces and the way the plant grows, listing the main plant pests in the cultivation zone and the ways in which they are treated locally. el
heal.advisorName Πατακιούτας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Καριπίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Υφαντή, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 89
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics