Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Κρυπτογραφικά νομίσματα: Η περίπτωση του ΒitCoin.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ματζαμόρτος, Ιωάννης el
dc.date.accessioned 2021-07-29T05:42:22Z
dc.date.available 2021-07-29T05:42:22Z
dc.date.issued 2021-07-29
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13027
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κρυπτό-νομίσματα el
dc.subject Συναλλαγές el
dc.subject Εξόρυξη el
dc.subject Cryptocurrencies en
dc.subject Transactions en
dc.subject Mining en
dc.title Κρυπτογραφικά νομίσματα: Η περίπτωση του ΒitCoin. el
dc.title Cryptographic currencies: The case of BitCoin. en
heal.type bachelorThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής –FIN- A/A 0695 el
heal.classification Νομίσματα el
heal.language el el
heal.access account el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021-07
heal.bibliographicCitation Ματζαμόρτος, Ι., 2021.Κρυπτογραφικά νομίσματα: Η περίπτωση του ΒitCoin. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ξεκινήσουμε αναλύοντας: στο πρώτο μέρος τον ορισμό των κρυπτό-νομισμάτων και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης, θα αναφέρουμε με ποιον τρόπο καθορίζεται η τιμή τους και τα είδη κρυπτό-νομισμάτων που υπάρχουν. Ακόμη θα αναλύσουμε το πιο διαδεδομένο κρυπτό-νόμισμα το Bitcoin. Θα ξεκινήσουμε με την ιστορική αναδρομή από το 2009 που ξεκίνησε, μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τι είναι, πως λειτουργεί, ποσό νόμιμο είναι, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Θα δούμε ακόμη πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει Bitcoins, πως πραγματοποιούνται οι συναλλαγές και σε ποιούς άλλους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμών μπορούν να χρησιμεύσουν. Στα επόμενα κεφάλαια επίσης θα εξετάσουμε τον τρόπο δημιουργίας του σε τεχνικό επίπεδο, τι είναι η εξόρυξη και ποια είναι η ισοτιμία του σε ευρώ. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα δούμε πως μπορεί κάποιος να αποκτήσει σε πρακτικό επίπεδο Bitcoins σύμφωνα με μια μικρή ερευνά που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το πόσο αξιόπιστα είναι. Τέλος θα αναφέρουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συγκεκριμένη εργασία. el
heal.abstract In this dissertation we will start by analyzing: in the first part the definition of cryptocurrencies and what are their characteristics. We will also mention how their price is determined and the types of cryptocurrencies that exist. We will also analyze the most common cryptocurrency, Bitcoin. We will start with the historical background from 2009 that started, until today. Then we will analyze what it is, how it works, how much it is legal, what are its advantages and disadvantages.. We will also see how one can acquire Bitcoins, how transactions are made and what other alternative payment methods they can use. In the following chapters we will also look at how it is created at a technical level, what is mining and what is its exchange rate in euros. In the second part of the work we will see how one can acquire Bitcoins on a practical level according to a small research conducted on how reliable they are. Finally, we will report the conclusions that emerged from this work. en
heal.advisorName Αναγνωστάκης, Αριστείδης el
heal.committeeMemberName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος en
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 39 el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics