Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά με εφαρμογή στην Αρχιτεκτονική Τοπίου.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ματσικα, Μαρίνα el
dc.date.accessioned 2021-07-26T11:34:40Z
dc.date.available 2021-07-26T11:34:40Z
dc.date.issued 2021-07-26
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13023
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φυτά el
dc.subject Αρωματικά Φυτά el
dc.subject Φαρμακευτικά Φυτά el
dc.title Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά με εφαρμογή στην Αρχιτεκτονική Τοπίου. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αρωματικά - Φαρμακευτικά Φυτά el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Ματσικα, Μ., 2021. Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά με εφαρμογή στην Αρχιτεκτονική Τοπίου. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Η παρούσα εργασία αποτελεί την πτυχιακή διατριβή για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών μου στο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, με θέμα «Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά με εφαρμογή στην Αρχιτεκτονική Τοπίου». Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, η παρουσίαση της εξέλιξης και εξειδίκευσης της γεωπονικής επιστήμης, δηλαδή της αρχιτεκτονικής τοπίου. Αρχικά, ορίζονται οι έννοιες των αρωματικών και των φαρμακευτικών φυτών, πραγματοποιείται η ιστορική αναδρομή τους και παραθέτονται τα κυριότερα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, με την βοτανική ταξινόμηση, τη καλλιέργεια και τις χρήσεις τους. Στη συνέχεια, παραθέτονται ορισμοί σχετικά με την αρχιτεκτονική τοπίου, οι βασικές αρχές της και οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους και η εξελικτική της πορείας στη πάροδο του χρόνου. Τέλος, εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά κατασκευαστικών και τεχνητών έργων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, ώστε να επιτευχθεί ο εγκιβωτισμός τους στην αρχιτεκτονική τοπίου. el
heal.abstract This thesis is the dissertation for the completion of my obligations at the former TEI of Epirus, on "Aromatic Medicinal Plants with application in Landscape Architecture". The aim of the thesis is the promotion of the aromatic medicinal plants, the presentation of the evolution and specialization of agricultural science, ie landscape architecture. At first, the concepts of aromatic and medicinal plants are defined, their historical background is carried out and the main aromatic medicinal plants are listed, with the botanical classification, cultivation and uses. The following are definitions of landscape architecture, its basic principles and conditions of application and the evolutionary path in time. Finally, the basic characteristics of construction and artificial works are examined, as well as the criteria for selection of aromatic medicinal plants, in order to achieve their boxing in landscape architecture. el
heal.advisorName Κανταρτζής, Αλέξανδρος el
heal.committeeMemberName Καριπίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Υφαντή, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 109
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics