Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Δυσκολίες των μαθητών με Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία στους τομείς της ανάγνωσης, σύνταξης και κατανόησης. Πιλοτική μελέτη

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τρομπούκη, Ευτυχία el
dc.date.accessioned 2021-07-14T09:51:43Z
dc.date.available 2021-07-14T09:51:43Z
dc.date.issued 2021-07-14
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13008
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φωνολογική ενημερότητα el
dc.subject Μαθησιακές δυσκολίες el
dc.subject Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία el
dc.title Δυσκολίες των μαθητών με Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία στους τομείς της ανάγνωσης, σύνταξης και κατανόησης. Πιλοτική μελέτη el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Τρομπούκη, Ε. 2021. Δυσκολίες των μαθητών με Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία στους τομείς της ανάγνωσης, σύνταξης και κατανόησης. Πιλοτική μελέτη. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Για την παρούσα συγκριτική Μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τρία διαγνωστικά τεστ, το τεστ Raven’s-Educational, το DVIQ: Diagnostic Verbal IQ (Διαγνωστικό τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης) και το Τεστ Διάγνωσης Ειδικής Αναπτυξιακής Δυσλεξίας και έλαβε χώρα σε δημόσια δημοτικά σχολεία στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με τυχαία δειγματοληψία σε σχολικό πληθυσμό των τάξεων Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού. Η ηλικία του δείγματος κυμαίνεται μεταξύ 8,5 και 12,5 ετών (μέση ηλικία είναι τα 11,6 έτη) και ο αριθμός του δείγματος είναι 71, όπου 40 άτομα είναι διαγνωσμένα από διαγνωστικές υπηρεσίες ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ με ΕΑΔ - Δυσλεξία και φοιτούν σε τμήματα ένταξης και 31 άτομα τυπικής μάθησης που παρακολουθούν μόνο την τυπική τάξη. Από τα 71 παιδιά τα 25 φοιτούν στην Δ' Δημοτικού, 26 Ε' Δημοτικού και 20 φοιτούν στην Στ' Δημοτικού. Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας η ομάδα με ΕΑΔ κατά μέσο όρο έχει μικρότερες βαθμολογίες και στα τρία τεστ συγκριτικά με την ομάδα των τυπικών μαθητών. Όσον αφορά την ομάδα τυπικών μαθητών εντοπίζεται ότι η κατανόηση δεν βασίζεται στην ανάκληση πληροφοριών, αλλά σε άλλες στρατηγικές. Στην ομάδα παιδιών με ΕΑΔ διακρίνεται πώς οι αναγνώστες προκειμένου να κατανοήσουν το κείμενο βασίζονται στις μεταγλωσσικές έννοιες και πως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην ανάγνωση επηρεάζονται από λάθη που γίνονται σε μεμονωμένες λέξεις και προτάσεις. Βέβαια, εντοπίζεται πώς η συντακτική κατανόηση, η ανάκληση και η μορφολογία των λέξεων δεν επηρεάζουν την αναγνωστική ευχέρεια. Διαπιστώνεται, επίσης, ότι στην ομάδα των μαθητών με ΕΑΔ τα λάθη που εντοπίζονται κατά την ανάγνωση δεν επηρεάζονται από την νοητική τους ηλικία. Τέλος, και στις δύο ομάδες οι μαθητές βασίζονται στην νοητική τους ηλικία προκειμένου να κατανοήσουν ένα κείμενο. Συμπερασματικά, η παρούσα ποιοτική έρευνα στοχεύει να αναδείξει την αναγκαιότητα δημιουργίας μεθόδων παρέμβασης και ενισχύσεις για την βοήθεια παιδιών που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες κατά τη μαθησιακή διαδικασία. el
heal.advisorName Ζακοπούλου, Βικτωρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID uoi
heal.numberOfPages 161
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics