Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας - Σύγχρονες τάσεις διατήρησης και προτάσεις για αειφορική αξιοποίησή τους.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σταύρου, Χάρις el
dc.date.accessioned 2021-07-05T06:06:54Z
dc.date.available 2021-07-05T06:06:54Z
dc.date.issued 2021-07-05
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12966
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φυτογενετικοί πόροι el
dc.subject Γενετική διάβρωση el
dc.subject Αειφόρος ανάπτυξη el
dc.title Φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας - Σύγχρονες τάσεις διατήρησης και προτάσεις για αειφορική αξιοποίησή τους. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αγροβιοποικιλότητα el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Σταύρου, Χ., 2021. Φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας - Σύγχρονες τάσεις διατήρησης και προτάσεις για αειφορική αξιοποίησή τους. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Οι φυτογενετικοί πόροι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της βιοποικιλότητας και αντικείμενο διεθνών, ευρωπαικών και εθνικών διατάξεων. Τη δεκαετία του 1990, εξαιτίας της μεγάλης γενετικής διάβρωσης, αποφασίστηκε παγκόσμια η προστασία και η διάσωσή τους ώστε να μην εκλείψουν οι τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες λόγω της προσαρμογής και της ανθεκτικότητάς τους σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες αλλά και λόγω της πιθανής μελλοντικής χρήσης τους από τη βελτιωτική επιστήμη ως πηγή γονιδίων για τη δημιουργία νέων βελτιωμένων ποικιλιών, με στόχο την επισιτιστική ασφάλεια. Οι φυτογενετικοί πόροι αποτελούν επομένως την πρώτη ύλη και των τοπικών, παραδοσιακών ποικιλιών και των νέων βελτιωμένων ανταγωνιστικών ποικιλιών. Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας ως προς τους φυτογενετικούς της πόρους, τον πλούτο της ελληνικής χλωρίδας και των παραδοσιακών ποικιλιών που διαθέτει αλλά και της παραδοσιακής κληρονομιάς και γνώσης που επιβάλλεται να κρατήσει ζωντανή. Η αξία των φυτογενετικών πόρων παύει να είναι μόνο επισιτιστική αλλά επεκτείνεται στους τομείς της κοινωνίας, του πολιτισμού, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της επιστήμης. Αναφέρονται οι τρόποι διατήρησης και διάσωσης των φυτογενετικών πόρων, επισημαίνοντας την ανάγκη υποστήριξης και χρηματοδότησης από το ελληνικό κράτος της ελληνικής τράπεζας φυτογενετικού υλικού, η οποία παίζει κεντρικό και συντονιστικό ρόλο στο πρόγραμμα διάσωσης και διατήρησης αυτών. Στόχος της παρούσης εργασίας είναι να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αειφορική αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της Ελλάδας, τονίζοντας τη σημασία της δια βίου εκπαίδευσης των Ελλήνων πολιτών, η οποία θα δημιουργήσει αρχικά ευαισθητοποιημένους πολίτες με οικολογική συνείδηση και στη συνέχεια νέους αγρότες καταρτισμένους, οι οποίοι θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο πραγματικός πλούτος της ελληνικής αγροτικής οικονομίας δεν βρίσκεται στα τυπικά κριτήρια της Δ.Ο.Σ (διακριτότητα, ομοιομορφία, σταθερότητα) που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαική Ένωση, αλλά στη μοναδική εγχώρια αγροβιοποικιλότητα. Αυτή οφείλουν να διαφυλάξουν, να την αξιοποιήσουν ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ισχυρού οικονομικά κράτους, μέσα από τη συνεργασία και την παραγωγή καινοτόμων προιόντων με προστιθέμενη αξία και εξαγωγικό προσανατολισμό. el
heal.abstract Plant genetic resources are an important part of biodiversity and a subject to international, european and national regulations. In the 1990s, due to the great genetic erosion, it was decided worldwide to protect and save them so that the local traditional varieties do not disappear due to their adaptation and resistance to biotic and abiotic factors but also due to their possible future use by improving science as a gene template for the creation of new improved varietes, with the aim of food security. Plant genetic resources are therefore the raw material of both traditional varieties and new improved competing varieties. The object of this work is to highlight the peculiarities of Greece in terms of its plant genetic resources, the richness of the Greek flora and the traditional varieties that it has but also the traditional heritage and knowledge that must be kept alive. The value of plant genetic resources ceases to concern only food but extends to the fields of society, culture, economy, environment and science. The ways of conservation and rescue of plant genetic resources are mentioned, pointing out the need for support and financing – by the Greek state – of the Greek bank of plant genetic material ,which plays a central and coordinating role in the program of their rescue and conservation. The aim of this thesis is to submit concrete proposals for the sustainable use of Greece’s plant genetic resources, emphasizing the importance of lifelong learning of Greek citizens and then young farmers who will have realized that the real wealth of the Greek agricultural economy is not in the formal criteria of the “Protocols for distinctness, uniformity and stability tests” that have been established by the EU, but in the unique domestic agro-biodiversity. They must preserve it, use it in order to contribute to the creation of an economically strong state, through cooperation and the production of innovative products with added value and export orientation el
heal.advisorName Δήμου, Δήμητρα el
heal.committeeMemberName Πατακιούτας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Υφαντή, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 96
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics