Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Υπαίθρια καλλιέργεια πεπονιάς-καρπουζιάς στο Νομό Τρικάλων.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Αλέκου, Αλεξάνδρα el
dc.date.accessioned 2021-06-23T10:30:54Z
dc.date.available 2021-06-23T10:30:54Z
dc.date.issued 2021-06-23
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12948
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Καλλιέργεια, φύτευση, λίπανση el
dc.subject Άρδευση, ασθένειες el
dc.title Υπαίθρια καλλιέργεια πεπονιάς-καρπουζιάς στο Νομό Τρικάλων. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Καλλιέργεια πεπονιάς-καρπουζιάς el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021-06
heal.bibliographicCitation Αλέκου, Α., 2021. Υπαίθρια καλλιέργεια πεπονιάς-καρπουζιάς στο Νομό Τρικάλων. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι υπαίθριες καλλιέργειες της πεπονιάς και της καρπουζιάς για την περιοχή των Τρικάλων. Στα δύο πρώτα κεφάλαια, γίνεται αναφορά στα βοτανικά χαρακτηριστικά τους και στις εδαφικές και κλιματικές τους απαιτήσεις. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι καλλιέργειάς τους καθώς και οι τρόποι συγκομιδής τους. αναφορά γίνεται, επίσης, και στις ασθένειες που τις προσβάλλουν. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επαγγελματική υπαίθρια καλλιέργεια της πεπονιάς και της καρπουζιάς, με αναφορά συγκεκριμένων τεχνικών καλλιέργειας και εδαφικών απαιτήσεων. Παρουσιάζονται οι τεχνικές φύτευσης και καλλιέργειας, καθώς και τα συστήματα άρδευσης που απαιτούνται για τις καλλιέργειες. Η εργασία ολοκληρώνεται με την αναφορά στις ιδιαίτερες κλιματικές κι εδαφικές συνθήκες της περιοχής των Τρικάλων και στην επίδρασή τους στην απόδοση της παραγωγής. Συμπεραίνεται ότι η καρπουζιά και η πεπονιά αν και δεν είναι απαιτητικά φυτά, στην περιοχή των Τρικάλων δεν αποδίδουν ικανοποιητικά, λόγω των συχνών ζημιών από τις καιρικές συνθήκες. el
heal.abstract This work examines the field cultivation of melon and watermelon in the area of Trikala. In the first two chapters, reference is made to their botanical characteristics and their soil and climatic requirements. The methods of their cultivation as well as the ways of their harvest are presented. Reference is also made in pests and diseases that affect them. The third chapter presents the professional outdoor cultivation of melon and watermelon, with reference to specific cultivation techniques and soil requirements. Planting and cultivation techniques will be studied, as well as the irrigation systems required for the crops. The work is completed with reference to the particular climatic and soil conditions of the area of Trikala and their effect on yields. Concluded that the watermelon and melon, although they are not demanding plants, in the area of Trikala do not perform satisfactorily, due to frequent weather damages. el
heal.advisorName Καριπίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Ζήσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Υφαντή, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 64
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics