Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Οι επιδράσεις του χορωδιακού τραγουδιού στους ηλικιωμένους.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ντουμάνη, Μαρία-Τερέζα el
dc.date.accessioned 2021-06-08T08:15:52Z
dc.date.available 2021-06-08T08:15:52Z
dc.date.issued 2021-06-08
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12922
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Χορωδία, τρίτη ηλικία el
dc.subject θεραπευτικές επιδράσεις, ποιότητα ζωής el
dc.title Οι επιδράσεις του χορωδιακού τραγουδιού στους ηλικιωμένους. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Τραγούδι-χορωδία el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Ντουμάνη, Μ., 2021. Οι επιδράσεις του χορωδιακού τραγουδιού στους ηλικιωμένους. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής. el
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τις θετικές επιπτώσεις-επιδράσεις που μπορούν να προκύψουν σε ψυχικό, κοινωνικό και σωματικό επίπεδο από τη συμμετοχή ατόμων τρίτης ηλικίας σε χορωδιακά προγράμματα καθώς και την προσωπική τους εμπειρία σε αυτά. Στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση των τρόπων διεξαγωγής τέτοιων χορωδιακών προγραμμάτων καθώς και των επιδράσεών τους σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Κατόπιν, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τη διεξαγωγή της, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Επιπλέον, γίνονται προτάσεις που μπορούν να συνεισφέρουν μελλοντικά στα πλαίσια χορωδιακών μαθημάτων με τη συμμετοχή ατόμων τρίτης ηλικίας, και ιδίως όσον αφορά τα οφέλη σε διάφορα προβλήματα που αυτά αντιμετωπίζουν, κυρίως στους τομείς της επικοινωνίας, της ψυχολογίας καθώς και της υγείας . Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από έξι (6) κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά γενικά στοιχεία-χαρακτηριστικά της τρίτης ηλικίας, όπως είναι οι μορφολογικές και οι λειτουργικές μεταβολές που γίνονται κατά τη διάρκεια του γήρατος, ενώ γίνεται αναφορά στις θετικές επιδράσεις της μουσικής για τα ηλικιωμένα άτομα και την ανάγκη συμμετοχής τους σε χορωδιακά προγράμματα καθώς επίσης γίνεται αναφορά και στις μουσικό-θεραπευτικές ιδιότητες που έχει η χορωδία στα άτομα αυτά. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται οι θεραπευτικές επιδράσεις της χορωδίας σε όλους τους τομείς υγείας και προτείνονται και κάποιες στρατηγικές φωνητικής διδασκαλίας σε ηλικιωμένα άτομα, ενώ στα επόμενα κεφάλαια περιγράφεται η έρευνα και τα δεδομένα που προέκυψαν από αυτή τόσο από τα ερωτηματολόγια όσο και από τη συνέντευξη που αφορούν σε όλους τους τομείς της υγείας των ηλικιωμένων συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, ακολουθεί συζήτηση των αποτελεσμάτων και τέλος ο επίλογος με κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνες. el
heal.advisorName Βερβέρης, Αντώνιος el
heal.committeeMemberName Παπαδάκη, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Ανδρίκος, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 70
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics