Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η μετάφραση οικονομικών κειμένων: Μια γενική προσέγγιση

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σκάγια, Χριστίνα el
dc.date.accessioned 2021-04-26T09:56:26Z
dc.date.available 2021-04-26T09:56:26Z
dc.date.issued 2021-04-26
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12716
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Οικονομικά κείμενα el
dc.subject Financial texts en
dc.subject Τεχνικά κείμενα el
dc.subject Technical texts en
dc.title Η μετάφραση οικονομικών κειμένων: Μια γενική προσέγγιση el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription 1715 el
heal.classification Μετάφραση el
heal.classification Translation en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021-04-16
heal.bibliographicCitation Σκάγια,Χ. ,2021. Η μετάφραση οικονομικών κειμένων: Μια γενική προσέγγιση. Πτυχιακή εργασία. Ηγουμενίτσα. ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. el
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης των κεντρικών και βασικών πτυχών που συνοδεύουν τη μεταφραστική πρακτική των οικονομικών κειμένων. Η ίδια εργασία, αποτελεί μια δευτερογενή έρευνα όπου με τη μεθοδολογία της βιβλιογραφικής επισκόπησης –ανασκόπησης (literaturereview) περιγράφεται και ερμηνεύεται η διαθέσιμη και σχετική βιβλιογραφία σχετικά με τα προβλήματα, τις προοπτικές, τις στρατηγικές, τα μέσα και τις μεθόδους που μεταφράζονται τα οικονομικά κείμενα, με εστίαση σε δυο θεωρητικά και εννοιολογικά μοντέλα –τα μοντέλα των Vinay & Darbelnet και Nida –ενώ παράλληλα έμφαση δίνεται και στις γενικές αρχές που διέπουν τον τομέα της μετάφρασης των οικονομικών όρων και κειμένων, χωρίς να παραλειφθεί να σημειωθεί και μια σύντομη ανάλυση στο σχετικό πεδίο των οικονομικών της μετάφρασης. Μέσα από την εν λόγω επισκόπηση αναδεικνύεται πως ο τομέας αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα που αφορούν κυρίως την ορολογία και τις μεταφορές στα κείμενα, η μετάφραση των οποίων έχει τα σχετικά προβλήματα λόγω και πολιτισμικών παραγόντων και γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων. Το να μεταφράζει κανείς τα οικονομικά κείμενα από τη μια γλώσσα στην άλλη, απαιτεί ποικίλες και σύνθετες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να προαχθεί μια σχετική ποιοτική, κατάλληλη και άρτια μετάφραση. el
heal.advisorName Βυζάς, Θεόδωρος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 40
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics