Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ηλεκτρονικό επιχειρείν και καινοτομία - Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας του AIRBNB και του UBER.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Νίνου, Δέσποινα el
dc.date.accessioned 2021-04-21T06:59:42Z
dc.date.available 2021-04-21T06:59:42Z
dc.date.issued 2021-04-21
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12655
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ηλεκτρονικό εμπόριο el
dc.subject Ηλεκτρονικό επιχειρείν el
dc.subject Διαδίκτυο el
dc.subject Δεξιότητες el
dc.subject E-commerce en
dc.subject E-business en
dc.subject Internet en
dc.subject Skills en
dc.title Ηλεκτρονικό επιχειρείν και καινοτομία - Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας του AIRBNB και του UBER. el
dc.title Electronic business and innovation - Presentation of the electronic platform of AIRBNB and UBER en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0674 el
heal.classification Επιχειρήσεις -- 21ος αιώνας el
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Νίνου, Δ., 2021. Ηλεκτρονικό επιχειρείν και καινοτομία - Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας του AIRBNB και του UBER. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Στην αναδυόμενη παγκόσμια οικονομία, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν έχουν γίνει όλο και περισσότερο απαραίτητα συστατικά της επιχειρηματικής στρατηγικής και ισχυρός καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις έχει φέρει επανάσταση στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των ατόμων. Συγκεκριμένα, η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών στις επιχειρήσεις αύξησε την παραγωγικότητα, ενθάρρυνε τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πελατών και επέτρεψε τη μαζική προσαρμογή, εκτός από τη μείωση του κόστους. Με τις εξελίξεις στο διαδίκτυο και τις τεχνολογίες που βασίζονται σε αυτό, οι διακρίσεις μεταξύ των παραδοσιακών αγορών και της παγκόσμιας ηλεκτρονικής αγοράς, όπως το μέγεθος του επιχειρηματικού κεφαλαίου, σταδιακά περιορίζονται. Το όνομα του παιχνιδιού είναι η στρατηγική τοποθέτηση, η ικανότητα μιας εταιρείας να προσδιορίζει τις αναδυόμενες ευκαιρίες και να χρησιμοποιεί τις απαραίτητες δεξιότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου (όπως οι πνευματικοί πόροι) για να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτές τις ευκαιρίες μέσω μιας στρατηγικής ηλεκτρονικού επιχειρείν που είναι απλή, εφαρμόσιμη και εφικτή στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου περιβάλλοντος πληροφοριών και ενός νέου οικονομικού περιβάλλοντος. Με το αποτέλεσμα της ισοπέδωσης του ανταγωνισμού, το ηλεκτρονικό εμπόριο σε συνδυασμό με την κατάλληλη στρατηγική και προσέγγιση πολιτικής επιτρέπει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται μεγάλες και πλούσιες σε κεφάλαια επιχειρήσεις. Παρακάτω θα γίνει μια εκτενής αναφορά για τα χαρακτηριστικά τόσο του ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και του ηλεκτρονικού επιχειρείν και θα παρουσιαστούν στην συνέχεια δύο περιπτώσεις όπου είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας Airbnb και της εταιρείας Uber. el
heal.abstract In the emerging global economy, e-commerce and e-business have become increasingly essential components of business strategy and a powerful catalyst for economic growth. The integration of information and communication technology in business has revolutionized the relationship between business and individuals. In particular, the use of information technology in business has increased productivity, encouraged greater customer engagement and allowed mass adaptation, in addition to reducing costs. With developments in the internet and technologies based on it, the distinctions between traditional markets and the global e-marketplace, such as the size of venture capital, are gradually narrowing. The name of the game is strategic positioning, the ability of a company to identify emerging opportunities and use the necessary skills of human capital (such as intellectual resources) to make the most of these opportunities through a simple e-business strategy. applicable and feasible in the context of a global information environment and a new economic environment. As a result of the leveling of competition, e-commerce combined with the appropriate strategy and policy approach allows small and medium-sized enterprises to compete with large and capital-rich enterprises. Below will be an extensive report on the characteristics of both e-commerce and e-business and will be presented below two cases where the online platform of Airbnb and Uber. en
heal.advisorName Κυρίτσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος el
heal.committeeMemberName Αναγνωστάκης, Αριστείδης el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 78
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics