Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Αρχές οργάνωσης του εσωτερικού & εξωτερικού χώρου του παιδικού σταθμού. Παρέμβαση και διαμόρφωση του σχολικού χώρου.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Bejushe, Cakaj el
dc.contributor.author Αράδα, Θελξιόπη el
dc.contributor.author Καραδήμου, Δήμητρα el
dc.contributor.author Καρακώστα, Ιωάννα el
dc.date.accessioned 2021-04-13T05:30:43Z
dc.date.available 2021-04-13T05:30:43Z
dc.date.issued 2021-04-13
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12564
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Διαμόρφωση σχολικού χώρου el
dc.subject Εκπαιδευτική Διαδικασία el
dc.title Αρχές οργάνωσης του εσωτερικού & εξωτερικού χώρου του παιδικού σταθμού. Παρέμβαση και διαμόρφωση του σχολικού χώρου. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Οργάνωση παιδικού σταθμού el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2015
heal.bibliographicCitation Αράδα, Θ., κ.ά., 2015. Αρχές οργάνωσης του εσωτερικού & εξωτερικού χώρου του παιδικού σταθμού. Παρέμβαση και διαμόρφωση του σχολικού χώρου. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής . el
heal.abstract Η Προσχολική Αγωγή αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ακαδημαϊκής πορείας του ατόμου. Ο Παιδικός Σταθμός είναι το πρώτο σχολείο που υποδέχεται κάθε παιδί και σκοπό έχει να το εντάξει ομαλά, ευχάριστα και αποτελεσματικά στην διαδικασία της μάθησης. O υλικός χώρος, η κτισμένη επιφάνεια, η υπαίθρια έκταση, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Παιδικού Σταθμού αποτελούν την αποκρυστάλλωση των επίσημα και ανεπίσημα εκφρασμένων προθέσεων της Πολιτείας απέναντι στην προσχολική ηλικία και το εκπαιδευτικό σώμα. Ο προσχολικός χώρος, το κτίριο, οι υλικές δομές του Παιδικού Σταθμού δεν μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα από την παιδαγωγική (Μουμουλίδου, 2003). Σκοπός λοιπόν, της σωστής οργάνωσης του χώρου του Παιδικού Σταθμού είναι να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύσσουν τις δικές του πρωτοβουλίες, ενεργώντας στο πλαίσιο της αρχής της αυτενέργειας, της ελεύθερης έκφρασης/ δημιουργικότητας, της συμμετοχικότητας και της ικανοποίησης της ανάγκης τους για εξερεύνηση και αυτοέκφραση, με σκοπό να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κοινωνικοποίησής του. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να παρεμβαίνουν στο χώρο του Παιδικού Σταθμού και να προσδίδουν σε αυτόν στοιχεία της προσωπικότητάς τους (Καρτασίδου, 2001). Υπό αυτό το πρίσμα αναδεικνύεται η σημασία του σχολικού περιβάλλοντος και η παιδαγωγική του διάσταση. Ο ιδανικός Βρεφονηπιακός Σταθμός δεν είναι η αίθουσα αλλά ο χώρος παιχνιδιού, δηλαδή όχι ένας περιορισμένος χώρος κλειστός από τέσσερις τοίχους και μια οροφή, αλλά μια ανοιχτή περιοχή, όπου μπορούν να ενεργοποιηθούν και να ικανοποιηθούν τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του παιδιού σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης του. αυτή την αντίληψη της ανοιχτής περιοχής δεν την συναντάμε σε επίσημα έγγραφα που αναφέρονται στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Η τάξη εξακολουθεί να παραμένει η βασική μονάδα σύνθεσης του σχολικού περιβάλλοντος, η οποία τώρα όμως γίνεται ένας χώρος ευέλικτος, σύνθετος που οργανώνεται με κέντρο το παιδί και όχι το δάσκαλο. Τέλος μεγάλη καινοτομία αποτελεί η προσθήκη εργαστηριακών χώρων για την πρακτική εργασία των μαθητών, που αποκτά ιδιαίτερη αξία στα πλαίσια του νέου ρεύματος της Παιδαγωγικής (Τσουκαλά, 2000). Εξίσου σημαντική κατηγορία σχολικού περιβάλλοντος είναι και ο υπαίθριος χώρος, ο οποίος πλαισιώνει το σχολικό κτήριο και στον οποίο οι μαθητές καθημερινά καταναλώνουν σημαντικό χρόνο από το σύνολο της παραμονής τους στο σχολείο. Ο χώρος αυτός προσφέρει στα παιδιά την δυνατότητα ανάπτυξης τους αυθόρμητου παιχνιδιού, της συζήτησης, της αλληλεπίδρασης και της πρωτοβουλίας των δραστηριοτήτων τους σε αντίθεση με την σχολική τάξη. Αποτελεί επίσης έναν χώρο με δυνατότητες ελεύθερης κίνησης και παιχνιδιού, δημιουργικών δραστηριοτήτων, εξερευνήσεων, επαφής του παιδιού με τη φύση και άτυπων κοινωνικών επαφών ενώ θα μπορούσε να θεωρηθεί από την άποψη αυτή πως πλεονεκτεί έναντι του εσωτερικού σχολικού χώρου, ως μέσο στήριξης των διαδικασιών της νοητικής κι συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού (Ταμουτσέλη, 1997). Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές παραδοχές διαμορφώνεται ο σκοπός της παρούσας εργασίας που δεν είναι άλλος από την διερεύνηση της σημασίας του σχολικού περιβάλλοντος των Κέντρων Προσχολικής Αγωγής στις διαδικασίες μάθησης. Για την επίτευξη του σκοπό της εργασίας διενεργήθηκε έρευνα στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, στο παγκόσμιο επιστημονικό περιοδικό τύπο και τον παγκόσμια δικτυακό ιστό. Με βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης κι έπειτα από την προσεκτική μελέτη του σχολικού περιβάλλοντος ενός Παιδικού Σταθμού, έγιναν παρεμβάσεις στο χώρο προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό ο χώρος επηρεάζει την διάθεση αλλά και τις επιδόσεις των νηπίων. Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη: θεωρητικό και πρακτικό. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζεται η σημασία της Προσχολικής Αγωγής και ακολουθεί η ιστορική ανασκόπηση του Παιδικού Σταθμού σε συνάρτηση με τον σκοπό του στο παρελθόν και σήμερα. Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας ενός κέντρο προσχολικής αγωγής και τέλος οι γενικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης του χώρου με βάση της επίσημες κρατικές προδιαγραφές. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την διερεύνηση της σχέσης του χώρου με την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα γίνεται λόγος για το περιβάλλον και το παιδαγωγικό περιβάλλον, επισημαίνεται η σημασία του υλικού χώρου και η παιδαγωγική αξία των χωρικών παραμέτρων. Τέλος αναλύεται η παιδαγωγική υπόσταση του χώρου και παρουσιάζεται ο εσωτερικός και υπαίθριος σχολικός χώρος. Το πρακτικό μέρος αποτελείται από το τρίτο κεφάλαιο, την μελέτη περίπτωσης, όπου παρουσιάζεται ο υπό εξέταση- μελέτη Παιδικός Σταθμός: η κτηριακή υποδομή, η αίθουσα διδασκαλίας και ο αύλειος χώρος. Τέλος παρουσιάζονται οι δημιουργικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και στην αυλή καθώς και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών. Η εργασία ολοκληρώνεται με την διατύπωση συμπερασμάτων που αφορούν τόσο την βιβλιογραφική έρευνα όσο και την μελέτη περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε. el
heal.advisorName Νούσια, Αλεξάνδρα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 100
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics