Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Σχεδίαση και επαλήθευση ψηφιακού κυκλώματος.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Δημολίτσας, Αλέξανδρος el
dc.date.accessioned 2021-03-09T07:52:13Z
dc.date.available 2021-03-09T07:52:13Z
dc.date.issued 2021-03-09
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12204
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ψηφιακά κυκλώματα el
dc.title Σχεδίαση και επαλήθευση ψηφιακού κυκλώματος. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ψηφιακά κυκλώματα -- Σχέδιο και κατασκευή el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021-03-01
heal.bibliographicCitation Δημολιτσας, Α., 2021. Σχεδίαση και επαλήθευση ψηφιακού κυκλώματος. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
heal.abstract Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από την πρώτη της κιόλας εμφάνιση μέχρι και σήμερα η τεχνολογία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του ανθρώπου και τα τελευταία χρόνια της καθημερινότητας του. Στην σημερινή εποχή αμέτρητος αριθμός συσκευών χρησιμοποιεί την τεχνολογία των ψηφιακών κυκλωμάτων αρχίζοντας από ένα τηλεχειριστήριο και έναν υπολογιστή μέχρι και τεράστιες μονάδες παραγωγής. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και επαλήθευση ενός ψηφιακού κυκλώματος με τη χρήση ενός εξειδικευμένου λογισμικού για αυτοματοποιημένη σχεδίαση (Electronic design automation - EDA). Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε την EDA σουίτα Alliance σε λειτουργικό σύστημα Linux και την διανομή Ubuntu. Θα ξεκινήσουμε με την ανάλυση και επεξήγηση όλων των εργαλείων της σουίτας και θα υλοποιήσουμε ένα παράδειγμα ενός πολυπλέκτη για την καλύτερη κατανόησή τους. Στην συνέχεια θα προχωρήσουμε στην σχεδίαση του ψηφιακού κυκλώματος ενός πολλαπλασιαστή 4-bit. Στην σχεδίαση του κυκλώματος θα περάσουμε από τα στάδια της σύνθεσης, της τοποθέτησης και δρομολόγησης, ορθότητας σχεδιασμού, τον έλεγχο κανόνων σχεδίασης. Εκτός από τα εργαλεία του Alliance θα χρησιμοποιήσουμε και τη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL, με την οποία θα περιγράψουμε την αρχιτεκτονική του πολυπλέκτη και του πολλαπλασιαστή 4-bit που θα υλοποιήσουμε. Επιπρόσθετα θα δημιουργήσουμε και ένα πρόγραμμα για την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού μας για ταχύτερη εκτέλεση, ευκολότερο εντοπισμό λαθών και τυχόν μελλοντικές βελτιώσεις. Κλείνοντας θα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα ψηφιακά κυκλώματα, πως αυτά λειτουργούν αλλά και να τα σχεδιάζουμε. el
heal.abstract As it is easily understood from its very first appearance until today, technology is an important part of human life and the last years of his daily life. Today, countless devices use digital circuit technology, from a remote control and a computer to huge production units. The purpose of this dissertation is to design and verify a digital circuit using a specialized software for automated design (Electronic design automation - EDA). More specifically, we will use the EDA Alliance suite on a Linux operating system and the Ubuntu distribution. We will start by analyzing and explaining all the tools in the suite and implement an example of a multiplexer to better understand them. Next we will proceed to the design of the digital circuit of a 4-bit multiplier. In the design of the circuit we will go through the stages of composition, installation and routing, design correctness, control of design rules. In addition to the Alliance tools, we will use the VHDL hardware description language, which will describe the architecture of the multiplexer and the 4-bit multiplier that we will implement. In addition we will create a program to automate our design for faster execution, easier error detection and any future improvements. In closing, we will be able to understand digital circuits, how they work and to design them. el
heal.advisorName Βαρτζιώτης, Φώτιος el
heal.committeeMemberName Γλαβάς, Ευριπίδης el
heal.committeeMemberName Δουμένης, Γρηγόριος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 163
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics