Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Χρηματοοικονομική συμπεριφορά στις τραπεζικές εργασίες στην πόλη των Ιωαννίνων. Οι απόψεις των πελατών των τραπεζών.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σακκάς, Βασίλειος el
dc.date.accessioned 2021-03-04T12:06:08Z
dc.date.available 2021-03-04T12:06:08Z
dc.date.issued 2021-03-04
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12198
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τράπεζες el
dc.subject Τραπεζικές εργασίες el
dc.subject Δάνεια el
dc.subject Προτιμήσεις πελατών el
dc.subject banks en
dc.subject Banking en
dc.subject Loans en
dc.subject Customer preferences en
dc.title Χρηματοοικονομική συμπεριφορά στις τραπεζικές εργασίες στην πόλη των Ιωαννίνων. Οι απόψεις των πελατών των τραπεζών. el
dc.title Financial behavior at banking in the city of Ioannina. The views of the customers of the banks. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής –FIN- A/A 0667 el
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021-01
heal.bibliographicCitation Σακκάς, Β., 2021. Χρηματοοικονομική συμπεριφορά στις τραπεζικές εργασίες στην πόλη των Ιωαννίνων. Οι απόψεις των πελατών των τραπεζών. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η πτυχιακή έχει τίτλο «χρηματοοικονομική συμπεριφορά στις τραπεζικές εργασίες στην πόλη των Ιωαννίνων» και έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των προτιμήσεων, των αναγκών και την συμπεριφορά των πελατών των τραπεζών συλλέγοντας πληροφορίες για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Η εκπόνηση αυτής της εργασίας διήρκησε 8 μήνες και για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων διανεμήθηκαν και απαντήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και χειρόγραφα ερωτηματολόγια. Το δείγμα της έρευνας ήταν άτομα διαφόρων ηλικιών σπουδών αλλά και επαγγελμάτων με μεγαλύτερη βαρύτητα στους επιχειρηματίες. Οι συμμετέχοντες στην παρούσα μελέτη έφτασε τα 102 άτομα στην περιοχή των Ιωαννίνων. Τα ερωτηματολόγια εισήχθησαν και επεξεργάστηκαν μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS και εξήχθησαν τα ανάλογα διαγράμματα και πίνακες. Oι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν ότι τα δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά και ότι τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Τα είδη των διαγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: ιστόγραμμα, ραβδόγραμμα, κυκλικό και γραμμικό σε διάφορες παραλλαγές τους. el
heal.abstract The dissertation is entitled "Financial Behavior in Internet Banking - Microfinance Applications" and aims to analyze the preferences, needs and behavior of bank customers by gathering information about all the products and services they offer. The elaboration of this work lasted 8 months and for the collection of the necessary data, electronic and handwritten questionnaires were distributed and answered. The sample of the research was people of different ages of studies and professions with greater emphasis on entrepreneurs. The participants in the present study reached 102 people around Ioannina. The questionnaires were entered and processed through the SPSS statistical program and the corresponding diagrams and tables were exported. Participants were assured that the data would remain confidential and that the questionnaires would be anonymous and used exclusively for research purposes. The types of diagrams used are the following: histogram, bar chart, circular and linear in their various variants. en
heal.advisorName Σωτηρόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Γκανάς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Γαλανού, Αικατερίνη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics