Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Επίδραση εκχυλίσματος χουμικών και φουλβικών οξέων σε καλλιέργεια μαρουλιού υπό αυξημένη αλατότητα.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Αργυροπούλου, Αργυρούλα el
dc.date.accessioned 2021-02-22T07:20:07Z
dc.date.available 2021-02-22T07:20:07Z
dc.date.issued 2021-02-22
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12155
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μαρούλι el
dc.title Επίδραση εκχυλίσματος χουμικών και φουλβικών οξέων σε καλλιέργεια μαρουλιού υπό αυξημένη αλατότητα. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Λαχανικά - Καλλιέργεια - Μαρούλια el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021-02-15
heal.bibliographicCitation Αργυροπούλου, Α., 2021. Επίδραση εκχυλίσματος χουμικών και φουλβικών οξέων σε καλλιέργεια μαρουλιού υπό αυξημένη αλατότητα. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Οι βιοδιεγέρτες, ουσίες διαφορετικές των λιπασμάτων, οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη των φυτών, όταν εφαρμόζονται σε μικρές ποσότητες μπορεί να είναι χουμικά/φουλβικά οξέα, μικροοργανισμοί, βιοπολυμερή, ανόργανες ενώσεις, εκχυλίσματα φυκών και προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της επίδρασης που επιφέρει η χρήση χουμικών οξέων ως βιοδιεγερτών σε φυτά μαρουλιού υπό συνθήκες αυξημένης αλατότητας. Φυτεύτηκαν 40 φυτά μαρουλιού ποικιλίας storfighter και τοποθετήθηκαν σε τυχαίες θέσεις, σε 4 κανάλια θερμοκηπίου. Στα φυτά εφαρμόστηκαν 4 μεταχειρίσεις (10 φυτά ανά μεταχείριση) ως εξής: (Μ) : Μάρτυρας: Άρδευση με θρεπτικό διάλυμα (ΜΧ) : Βιοδιεγέρτης: Άρδευση με θρεπτικό διάλυμα και εφαρμογή χουμικών οξέων (Α) : Αλατότητα: Άρδευση με θρεπτικό διάλυμα με προσθήκη χλωριούχου νατρίου (ΑΧ) : Αλατότητα και Βιοδιεγέρτης: Άρδευση με θρεπτικό διάλυμα με προσθήκη χλωριούχου νατρίου και εφαρμογή χουμικών οξέων. Τα φυτά αρχικά φυτεύτηκαν σε γλαστράκια φυτωρίου και έπειτα μεταφυτεύτηκαν σε μεγάλες γλάστρες. Οι δειγματοληψίες (τρία φυτά ανά μεταχείριση) πραγματοποιήθηκαν 28, 53 και 72 ημέρες από την μεταφύτευση. Οι μετρήσεις αφορούσαν τους αναπτυξιακούς παράγοντες των φυτών, καθώς και στον προσδιορισμό θρεπτικών στοιχείων και της χλωροφύλλης στα φύλλα των φυτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αυξημένη αλατότητα επίδρασε αρνητικά στην ανάπτυξη των φυτών, ενώ η εφαρμογή των χουμικών οξέων τόσο στα φυτά που αρδεύονταν με θρεπτικό διάλυμα όσο και σε αυτά που αρδεύονταν με θρεπτικό διάλυμα αυξημένης αλατότητας δεν φάνηκε να έχει σημαντικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των φυτών, αλλά και στις συγκεντρώσεις K και Na και στην περιεκτικότητα της χλωροφύλλης στα φύλλα τους. el
heal.abstract Biostimulants, substances other than fertilizers, which promote plant growth when applies in small amounts, can be humic / fulvic acids, microorganisms, biopolymers, inorganic compounds, algae extracts and protein hydrolysates. The present work aims in the study of the effect of the use of humic acids as biostimulants on lettuce plants under conditions of increased salinity. 40 storfighter lettuce plants were cultivated in a greenhouse. 4 irrigation treatments were applied (10 plants per treatment) as follows: (M): Control: Irrigation with nutrient solution (MX): Biostimulant: Irrigation with nutrient solution with the addiction of humic acids (A): Salinity: Irrigation with nutrient solution with NaCl (AX): Salinity + Biostimulant: Irrigation with nutrient solution with NaCl and the addition of humic acids. Three plant samplings (3 plants per treatment) were conducted at 28, 53 and 72 days after transplanting. In each plant the height and diameter of the stem, the number of leaves and the internodes as well as the concentrations of K and Na and the chlorophyll content in the leaves were measured. The results showed that the increased salinity in the substrate had a negative effect on plant growth, while the application of humic acids on both nutrient-irrigated and nutrient-irrigated with the addiction of NaCl plants did not have significant effects on plant growth, as well as on K and Na concentrations and the chlorophyll content in their leaves. el
heal.advisorName Μάντζος, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Πατακιούτας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Μπέζα, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 95
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics