Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης: Η ίδρυση εστιατορίου με βιολογικό μενού

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Αλεξανδρή, Κωνσταντίνα el
dc.date.accessioned 2014-08-13T12:08:56Z
dc.date.available 2014-08-13T12:08:56Z
dc.date.issued 2014-08-13
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/1213
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Επιχειρησιακή καινοτομία el
dc.subject Καινοτομία el
dc.subject Διοίκηση επιχειρήσεων el
dc.title Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης: Η ίδρυση εστιατορίου με βιολογικό μενού el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Επιχειρήσεις -- Διοίκηση και οργάνωση el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2012
heal.abstract Το θέμα με το οποίο ασχολείται η παρακάτω πτυχιακή εργασία είναι η Επιχειρηματικότητα και η Καινοτομία στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η μελέτη περίπτωσης ίδρυσης εστιατορίου με βιολογικό μενού. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη , στο πρώτο μέρος βρίσκεται το θεωρητικό κομμάτι στο οποίο γίνεται μια αναφορά στις έννοιες της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο του Α’ ΜΕΡΟΥΣ της εργασίας διατυπώνεται η έννοια της επιχειρηματικότητας και παραθέτονται στατιστικά στοιχεία από το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας- Global Entrepreneurship Monitor όσον αφορά τους δείκτες επιχειρηματικότητας, τα κίνητρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ποια είναι τα ποιοτικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτής, τέλος κλείνοντας το πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στις επιπτώσεις της κρίσης στην επιχειρηματικότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάπτυξη της έννοιας της καινοτομίας και πως αυτή συνδέεται με την επιχειρηματικότητα σύμφωνα με διάφορους ερευνητές και μελετητές. Δίνονται οι ορισμοί και οι τύποι, οι κατηγορίες και οι διαστάσεις της καινοτομίας, καθώς επίσης ξεκαθαρίζεται τι δεν είναι καινοτομία. Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στις οικονομικές θεωρίες όπως τις συναντά κανείς στα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, τέλος το παρόν κεφάλαιο κλείνει παρουσιάζοντας τις Κοινοτικές απογραφές της καινοτομίας στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο ορίζεται τι ακριβώς είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) και προσδιορίζονται τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά της. Στο παρόν κεφάλαιο διατυπώνονται οι διάφοροι ορισμοί και τύποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την επιτροπή Bolton μέχρι τον ενιαίο ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2001. Επιπλέον διερευνώνται και τα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ όπως για παράδειγμα το στυλ διοίκησης και οι διάφορες μορφές μάνατζμεντ, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι επιχειρηματίες και επίσης οι επιχειρησιακοί περιορισμοί τους. Στο Β’ ΜΕΡΟΣ της εργασίας ακολουθεί η μελέτη περίπτωσης για την ίδρυση του εστιατορίου με το βιολογικό μενού. Η επιχείρηση η οποία θα δημιουργηθεί ανήκει στον ευρύτερο κλάδο των επιχειρήσεων τροφίμων και ειδικότερα στον κλάδο των εστιατορίων και θα βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στα βιολογικά προϊόντα. Αυτή η ιδέα προέκυψε από την αισθητή μετακίνηση των καταναλωτών προς τις βιολογικές τροφές και τα λοιπά βιολογικά παράγωγα. Γι’ αυτό τον λόγο επιλέχτηκε να διαμορφωθεί ένα εστιατόριο με όσο το δυνατόν πιο υγιεινές συνθήκες και χρησιμοποιώντας μόνο βιολογικά προϊόντα και αγνά υλικά, παρέχοντας τα κατάλληλα γεύματα για όλους όσους αναζητούν την ποιότητα και την γεύση στο φαγητό τους παράλληλα με τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Οι πελάτες του εστιατορίου «Ευ ζείν» θα μπορούν να ευχαριστηθούν το φαγητό τους χωρίς τύψεις και φόβο για το τι τρώνε αφού θα πιστοποιείται η βιολογική προέλευση των Α’ υλών που θα χρησιμοποιούνται στο εστιατόριο. Στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους της εργασίας, γίνεται μια σύντομη αναφορά στα βιολογικά προϊόντα και στα χαρακτηριστικά αυτών, δίνονται οι ορισμοί της βιολογικής γεωργίας- καλλιέργειας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, καθώς επίσης γίνεται και μια ιστορική αναδρομή στο πως ξεκίνησε η ανάπτυξη των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Επιπλέον, αναλύεται η συμπεριφορά των καταναλωτών οι οποίοι την τελευταία δεκαετία αναζητούν όλο και περισσότερο τα προϊόντα που καταναλώνουν να έχουν πιστοποίηση ότι παράγονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μην αλλοιώνεται η βιολογική τους υπόσταση. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή της επιχείρησης. Το κεφάλαιο χωρίζεται στην περιγραφή της επιχείρησης, τα προϊόντα που θα προσφέρονται και η επιλογή του τόπου εγκατάστασης του εστιατορίου καθώς και οι παράγοντες επιλογής αυτού. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται και οι στόχοι της επιχείρησης οι οποίοι χωρίζονται σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους.. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιέχεται μια απλή και περιεκτική εξωτερική ανάλυση της επιχείρησης η οποία περιλαμβάνει την εξέταση όλων των παραγόντων εκτός επιχείρησης. Παρουσιάζεται μια μικρή ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισμού για να προσδιοριστεί σε ποιους καταναλωτές θα απευθύνεται η επιχείρηση, ποιοι είναι οι υπάρχοντες ανταγωνιστές και οι μελλοντικοί που μπορεί να υπάρξουν. Ακόμη, γίνεται και η ανάλυση S.W.O.T. της επιχείρησης για να εντοπισθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία όπως και οι ευκαιρίες και οι απειλές που βρίσκονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της. Επιπρόσθετα, στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται το πώς πρέπει να αναπτυχθούν οι μελλοντικές στρατηγικές και τα πλάνα της επιχείρησης. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, βρίσκεται το χρηματοοικονομικό μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου (για την δημιουργία και υλοποίηση του εστιατορίου) που είναι εξίσου κομβικό σημείο της γενικότερης σχεδιαστικής διαδικασίας. Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται με ρεαλιστικές προβλέψεις τα κέρδη του εστιατορίου στο πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Επιπλέον γίνεται και η αποτίμηση του επιχειρηματικού σχεδίου με την μέθοδο αποτίμησης της καθαρής παρούσας αξίας η οποία θα δείξει αν συμφέρει να υλοποιηθεί η επένδυση ή όχι. el
heal.advisorName Καχριμάνη, Μαρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 113
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics