Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Επίδραση συνδυασμού βιοδιεγερτών σε πειραματική καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca Sativa L.) σε υπόστρωμα αυξημένης αλατότητας.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Αλεξίου, Αναστασία-Νεφέλη el
dc.contributor.author Τραγουδάρα, Αγγελική el
dc.date.accessioned 2021-02-09T09:56:07Z
dc.date.available 2021-02-09T09:56:07Z
dc.date.issued 2021-02-09
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12068
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μαρούλι el
dc.title Επίδραση συνδυασμού βιοδιεγερτών σε πειραματική καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca Sativa L.) σε υπόστρωμα αυξημένης αλατότητας. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Λαχανικά - Καλλιέργεια - Μαρούλια el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021-02-02
heal.bibliographicCitation Αλεξίου, Α. & Τραγουδάρα, Α., 2021. Επίδραση συνδυασμού βιοδιεγερτών σε πειραματική καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca Sativa L.) σε υπόστρωμα αυξημένης αλατότητας». Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των βιοδιεγερτών στην ανάπτυξη του μαρουλιού και της ενίσχυσης των φυτών να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες περιβαλλοντικού στρες και ειδικότερα σε συνθήκες αυξημένης αλατότητας. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Κωστακιών Άρτας, εντός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατά την καλλιεργητική περίοδο 2019-2020. Τα νεαρά φυτά μαρουλιού (Lactuca sativa L.) ποικιλίας storfighter αναπτύχθηκαν για δέκα εβδομάδες σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκηπίου και σε τέσσερις πάγκους. Καλλιεργήθηκαν 60 φυτά μαρουλιού τα οποία διαχωρίστηκαν σε τέσσερις διαφορετικές μεταχειρίσεις (τρείς επαναλήψεις σε κάθε μεταχείριση) και αρδεύονταν με θρεπτικό διάλυμα. Στην πρώτη μεταχείριση («μάρτυρας») τα φυτά αρδεύονταν με θρεπτικό διάλυμα, στη δεύτερη («μάρτυρας + βιοδιεγέρτες») πραγματοποιούνταν άρδευση με θρεπτικό διάλυμα και γινόταν προσθήκη βιοδιεγερτών ( εκχύλισμα χουμικών και φουλβικών οξέων), στη τρίτη μεταχείριση («αλατότητα») τα φυτά αρδεύονταν με διάλυμα NaCl όπως και στην τέταρτη μεταχείριση («αλατότητα + βιοδιεγέρτες») όπου τα φυτά ψεκάζονταν επίσης και με βιοδιεγέρτες από εκχυλίσματα φυκών Ascophyllum nodosum. Τα αγρονομικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν ήταν το νωπό και ξηρό βάρος των φυτών, τα μεσογονάτια διαστήματα του βλαστού, το μήκος και το πάχος του βλαστού. Επίσης μετρήθηκαν η ηλεκτρική αγωγιμότητα του διαλύματος απορροής καθώς και του υποστρώματος, η συγκεντρώσεις καλίου και νατρίου στα νεαρά φύλλα και τέλος η χλωροφύλλη των φύλλων μαρουλιού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η άρδευση με νερό υψηλής αλατότητας μείωσε σε κάποιο βαθμό την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών και ιδιαίτερα το νωπό βάρος, ενώ δεν καταγράφηκαν σημαντικές επιδράσεις των βιοδιεγερτών στα φυτά που χορηγήθηκαν κάθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. el
heal.abstract The purpose of this work was to investigate the effect of the addition of biostimulants on the growth of lettuce plants under increased salinity conditions. The experiment was carried out in the area of Kostakioi, at Arta, at the University of Ioannina, during the growing season of 2019-2020. The young lettuce plants (Lactuca sativa L., vr. strofighter), were grown for ten weeks in controlled greenhouse conditions. Sixty lettuce plants were divided into four different treatments (three repetitions in each treatment). In the first treatment ("control") the plants were irrigated with a nutrient solution, in the second ("control + biostimulants") the irrigation was performed with the nutrient solution and two different biostimulants were added (humic and fulvic acids , as well as algae extract), in the third treatment ("salinity") the plants were irrigated with the nutrient solution with the addition of NaCl and in the fourth treatment ("salinity + biostimulants") the plants were irrigated with NaCl-nutrient solution while the two biostimulants were applied., The agronomic characteristics which were measured were the fresh and dry weight of the plants, the shoot’s internodes length as well as the length and the thickness of the shoot. In addition, the electrical conductivity of the substrate and the effluent solution , the potassium and sodium concentrations in the leaves and the chlorophyll of the lettuce leaves were also measured. According to the results, irrigation with high salinity nutrient solution greatly affected the growth and development of the plants. No significant effects were recorded in plants treated with the two different biostimulants . el
heal.advisorName Μάντζος, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Πατακιούτας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Μπέζα, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 78
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics