Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των επιζήμιων εντόμων στην καλλιέργεια του βαμβακιού με έμφαση στην αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera, LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) και του ρόδινου σκουλικιού (Pectinophora gossypiella, LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE).

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Φυτσιλή, Μαρία el
dc.date.accessioned 2021-02-05T12:06:46Z
dc.date.available 2021-02-05T12:06:46Z
dc.date.issued 2021-02-05
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12061
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Βαμβάκι, πράσινο σκουλήκι, ρόδινο σκουλήκι, Ηelicoverpa armigera, Pectinophora gossypiella. el
dc.title Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των επιζήμιων εντόμων στην καλλιέργεια του βαμβακιού με έμφαση στην αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera, LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) και του ρόδινου σκουλικιού (Pectinophora gossypiella, LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE). el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Βαμβάκι el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021-02-02
heal.bibliographicCitation Φυτσιλή, Μ. 2021. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των επιζήμιων εντόμων στην καλλιέργεια του βαμβακιού με έμφαση στην αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera, LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) και του ρόδινου σκουλικιού (Pectinophora gossypiella, LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE). Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Η καλλιέργεια του βαμβακιού στη χώρα μας είναι μία από τις πιο προσοδοφόρες καλλιέργειες. Η εμφάνιση εντομολογικών προβλημάτων προϋπήρχε αλλά, η αντιμετώπισή τους ήταν εφικτή και εύκολη. Με την συνεχή αντιμετώπιση και με τις επεμβάσεις με χημικά χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις από τον παραγωγό, τα έντομα αποκτούν ανθεκτικότητα στα μέτρα αυτά και δεν είναι πλέον αρκετά για την καταπολέμησή τους. Επιπλέον, με τη συνεχή ρίψη χημικών το περιβάλλον επιβαρύνεται, ενώ η χρήση τους γίνεται άσκοπα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη των αναγκών της βαμβακοκαλλιέργειας, καταγραφή των εντόμων που είναι επιζήμια για το βαμβάκι, καθώς και η ανάπτυξη των γνώσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών. Έμφαση θα δοθεί σε δύο από τα επιζήμια έντομα που προσβάλλουν το βαμβάκι: το πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) καθώς και το ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossipyella). Η γνώση των βιολογιών των δύο αυτών σκουληκιών είναι απαραίτητη για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλούν στην καλλιέργεια. Σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση μπορούν να αντιμετωπισθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αλλά και πιο κερδοφόρα για τον παραγωγό. Συμπερασματικά, με τη χρήση της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας τα αποτελέσματα μπορούν να είναι πιο κερδοφόρα προς τον παραγωγό καθώς σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας δίνονται προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόντων προβλημάτων, αλλά επίσης η καλλιέργεια θα βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση όχι μόνο από τη σκοπιά των επιβλαβών οργανισμών, αλλά για κάθε είδους φυτοπαθογόνα και φυτοπαράσιτα. Τέλος, είναι απαραίτητη η αναφορά στην προστασία του περιβάλλοντος καθότι με τη χρήση επιπλέον μέσων, όπως τα καλλιεργητικά μέτρα και η χρήση βιολογικών μέτρων, καθιστά το περιβάλλον σε καλύτερη κατάσταση από ότι θα γινόταν με τη χρήση χημικών μέσων μόνο. el
heal.abstract Cotton based crops at our country is one of the most profitable crops. The develop of insect based problems was existing before but, the treatment was easy and reachable. With the continuous treatments and the chemical interventions, without the required knowledge from the producer, insects acquire resistance to these measures and they are not enough to fight against their fight. Additionally, during the continuous chemical interventions, the environment burdens due to aimless use. The goal of this paper is to explain the need of a cotton crop, listing the insects that are damaging for cotton and growth of knowledge about integrated pest management. More information will be given at two of the insects that damage the crop: green bollworm (Helicoverpa armigera) and pink bollworm (Pectinophora gossipyella). The knowledge about the biology of them both are necessary, so there can be a solution for the damage that they cause at the crop. In combination with the integrated pest management there can be a faster and profitable way for the manufacturer. In conclusion, in use of integrated pest management the outcome can be more profitable at all of the stages of the cotton, because there are multiple solutions to deal at any problem, but also the crop will be at its finest, not just about entomological issues. Finally, it is necessary to mention the environmental protection due to the other measures and the organic measures that takes place, cause the environment to be in a better state than what it would by adding up only chemical products. el
heal.advisorName Πατακιούτας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Καριπίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Υφαντή, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 80
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics