Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι απόψεις των επιχειρηματιών.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Παίδαρος, Χριστόφορος el
dc.date.accessioned 2021-02-03T10:45:06Z
dc.date.available 2021-02-03T10:45:06Z
dc.date.issued 2021-02-03
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12055
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τουριστικές επιχειρήσεις el
dc.title Χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι απόψεις των επιχειρηματιών. el
dc.title Financial information in tourist enterprises businessmen's opinon. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0658 el
heal.classification Χρηματοοικονομική el
heal.classification Τουρισμός -- Οικονομικές απόψεις el
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Παίδαρος, Χ., 2021. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι απόψεις των επιχειρηματιών. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν πλέον ένα σημαντικό παράγοντα για τη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης, δίνοντάς της ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να διαπιστωθεί η σημαντικότητα που έχει ένα πληροφοριακό σύστημα στις λειτουργίες της επιχείρησης και στην άσκηση του έργου του λογιστή, οι αιτίες που δυσκολεύουν τη χρήση του και ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή του. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα πληροφοριακά συστήματα είναι πολύ σημαντικά για την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης και για την άσκηση του έργου του λογιστή. Η σημαντικότερη αιτία που αποτελεί εμπόδιο στη χρήση του διαπιστώθηκε ότι είναι η μη επαρκής εμπειρία που έχουν οι λογιστές στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος ενώ η διαχείριση των αλλαγών είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στην επιτυχή εφαρμογή του. Οι αναλυτικές ικανότητες διαπιστώθηκαν ότι είναι οι πιο σημαντικές ικανότητες του λογιστή για την εκτέλεση του έργου του και οι λογιστές είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τη χρήση του ERP πληροφοριακού συστήματος. el
heal.abstract Information systems are now an important factor in the proper functioning of a business, giving it a competitive advantage. The purpose of this dissertation is to determine the importance of an information system in the operations of the company and in the work of the accountant, the reasons that make it difficult to use and what the factors that contribute to its successful implementation are. The research has revealed that information systems are very important for the smooth running of a business and for the performance of the accountant's work. The most important reason which is an obstacle in its use was found to be the insufficient experience that accountants have in the use of the information system while the management of changes is the most important factor that contributes to its successful implementation. The analytical skills were found to be the accountant’s most important skills in order to perform his work and the accountants are quite satisfied with the use of the ERP information system. en
heal.advisorName Σωτηρόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Γκανάς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Γαλανού, Αικατερίνη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 157
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics