Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ολοκληρωμένη καταπολέμηση του TUTA ABSOLUTA (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) σε θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια τομάτας.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σκλιάμη, Αγγελική el
dc.date.accessioned 2021-02-03T07:15:12Z
dc.date.available 2021-02-03T07:15:12Z
dc.date.issued 2021-02-03
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12054
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τομάτα , Tuta absoluta, ολοκληρωμένη διαχείριση ζωικών εχθρών el
dc.title Ολοκληρωμένη καταπολέμηση του TUTA ABSOLUTA (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) σε θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια τομάτας. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Τομάτα el
heal.identifier.secondary πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021-01
heal.bibliographicCitation Σκλιάμη, Α., 2021. Ολοκληρωμένη καταπολέμηση του TUTA ABSOLUTA (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) σε θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια τομάτας. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή του επιβλαβούς μικρολεπιδοπτέρου Tuta absoluta (μορφολογία, βιολογικός κύκλος, συμπτώματα , ζημιές , τρόπος καταπολέμησης), που τα τελευταία έτη έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας μας και προξενεί μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κηπευτικών της οικογένειας Solanaceae. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να εγκαταλείπονται μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας τομάτας λόγω της δυσκολίας αντιμετώπισής του εντομολογικού εχθρού. Περισσότερες προσβολές όμως, έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως σε Κέρκυρα και Πρέβεζα, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί των καλλιεργειών τομάτας να βρίσκονται σε απόγνωση. Καθώς, το έντομο έχει αναπτύξει μεγάλη ανθεκτικότητα στη χρήση χημικών εντομοκτόνων η αποτελεσματική αντιμετώπισή του μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο της παρούσης διπλωματικής, διερευνήθηκε η σχετική βιβλιογραφία και προτείνεται συνοπτικό πλάνο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του Tuta absoluta, τόσο σε θερμοκηπιακές όσο και σε υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπισή του ώστε να επέλθει και πάλι η ισορροπία στις καλλιέργειες των κηπευτικών της οικογένειας Solanaceae, αλλά και για να υποστηριχθούν οι μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας τομάτας. Πολλές καλλιεργούμενες εκτάσεις κυρίως τομάτας έχουν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια από τους περισσότερους παραγωγούς, λόγω των μεγάλων καταστροφών, που είχε προξενήσει το επιβλαβές μικρολεπιδόπτερο και της δυσκολίας εύρεσης μέτρων αντιμετώπισης. el
heal.abstract The main aim of the research paper is the recording of a harmful small insect Tuta Absoluta: Lepidoptera (morphology, biological circle, symptoms, damage and way of combating) that during the latest years it has expanded in many regions of our country and has caused huge damage to vegetable crops of Solanaceae. As a result, large areas of tomato crops are abandoned because of the difficulty of treatment of this entomological enemy. Most of the attacks, however, have been located mainly at Corfu and Preveza during the latest years, so as producers of tomato crops are in despair. While the insect has developed huge resistance to the use of chemical insecticides, its effective control can only be done in an integrated pest management (IPM). In the context of this dissertation, the relevant literature has been investigated and an integrated plan for the effectively control of Tuta absoluta is suggested, both in greenhouse and outdoor tomato crops, so that to strengthen the large areas of horticulture. Many cultivated areas of mainly tomatoes have been abandoned in recent years by most producers, due to the major disasters caused by the harmful small Lepidoptera and the difficulty of finding measures to deal with them. el
heal.advisorName Πατακιούτας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Καριπίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Υφαντή, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 123
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics