Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Αξιολόγηση διδακτικού εγχειριδίου για αγγλικά για επιχειρήσεις.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ζαρβαλά, Ιωάννα el
dc.date.accessioned 2021-01-26T06:32:49Z
dc.date.available 2021-01-26T06:32:49Z
dc.date.issued 2021-01-26
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12027
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αγγλικά για Ειδικούς σκοπούς el
dc.subject English for Specific Purposes en
dc.title Αξιολόγηση διδακτικού εγχειριδίου για αγγλικά για επιχειρήσεις. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription 1691 el
heal.classification Επιχειρησιακή Επικοινωνία, el
heal.classification Business Communication en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-09-30
heal.bibliographicCitation Ζαρβαλά,Ι. ,2020. Αξιολόγηση διδακτικού εγχειριδίου για αγγλικά για επιχειρήσεις. Πτυχιακή εργασία. Ηγουμενίτσα. ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. el
heal.abstract Σκοπός της έρευνάς μου είναι να αξιολογήσω το διδακτικό εγχειρίδιο “English for Business Communication” (Cambridge, 2003) για ενήλικες εκπαιδευόμενους, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στα Αγγλικά για επιχειρήσεις με έμφαση στις επικοινωνιακές δεξιότητες. Επίσης, θα εξετάσω κατά πόσο το συγκεκριμένο διδακτικό εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με τα προτεινόμενα διδακτικά εγχειρίδια από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διδασκαλία των Αγγλικών ειδικότητας στην Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της Ελλάδας. Με αυτό το σκεπτικό, γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την αξιολόγηση των διδακτικών εγχειριδίων. Δίνεται, αρχικά, ο ορισμός της έννοιας «Αξιολόγηση» καθώς και τα είδη και οι μέθοδοι αυτής, μαζί με μερικές από τις σημαντικότερες λίστες Αξιολόγησης διδακτικών εγχειριδίων. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα Αγγλικά για Ειδικούς σκοπούς, τα είδη και τα χαρακτηριστικά των μαθημάτων Αγγλικών για Ειδικούς σκοπούς καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μάθησης των ενήλικων εκπαιδευόμενων και επιχειρείται να γίνει σύνδεση των Αγγλικών για Ειδικούς σκοπούς με τη διδασκαλία των Αγγλικών ειδικότητας στην Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της Ελλάδας. Επίσης, παρουσιάζεται ο ορισμός του μάνατζμεντ και οι ιδιαίτερες δεξιότητες ενός επιτυχημένου μάνατζερ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ο σκοπός της έρευνας και τα αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα,. Παρουσιάζεται και περιγράφεται η προτεινόμενη λίστα Αξιολόγησης που συνέταξα για τους σκοπούς της εργασίας αυτής. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσα από ανάλυση των ερωτήσεων, που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη λίστα αξιολόγησης και δίνεται μία συνολική περιγραφή του διδακτικού εγχειριδίου και της καταλληλόλητάς του στα πλαίσια εκμάθησης των Αγγλικών για τους εκπαιδευόμενους στα Επαγγελματικά Λύκεια της Ελλάδας. el
heal.advisorName Γκόγκας, Θεμιστοκλής el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 81
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics