Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Γυναικεία επιχειρηματικότητα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στην Άρτα.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κουτσιαύτη, Γεωργία el
dc.date.accessioned 2020-12-30T09:59:31Z
dc.date.available 2020-12-30T09:59:31Z
dc.date.issued 2020-12-30
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/11963
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Γυναικεία επιχειρηματικότητα el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.subject Επενδυτικά κεφάλαια el
dc.subject Καινοτομία el
dc.subject Εκπαίδευση και κατάρτιση el
dc.subject Women entrepreneurship en
dc.subject Financial crisis en
dc.subject Ιnvestment funds en
dc.subject Ιnnovation en
dc.subject Εducation and training en
dc.title Γυναικεία επιχειρηματικότητα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στην Άρτα. el
dc.title Women's entrepreneurship with NSRF funding in Arta. en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής –ΜΑF- A/A 0219 el
heal.classification Γυναίκες επιχειρηματίες -- Ελλάδα -- Άρτα (Νομός) el
heal.classification Επενδυτικά κεφάλαια el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-11
heal.bibliographicCitation Κουτσιαύτη, Γ., 2020. Γυναικεία επιχειρηματικότητα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στην Άρτα. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η παρούσα εργασία πραγματεύεται και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην περιφερειακή ενότητα Άρτας. Διερευνώνται τα κίνητρα που οδήγησαν τις γυναίκες να ασχοληθούν με τις επιχειρήσεις, ο ρόλος των φορέων καθώς και τα σημαντικότερα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην περιοχή. Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά συγκεκριμενοποιούνται οι αιτίες (κοινωνικό προφίλ) που οδηγούν σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοτίβα. Επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα που υλοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα της Google Forms και σε έντυπη μορφή. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 130 γυναίκες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο Νομό Άρτας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι γυναίκες ακολουθούν την οικογενειακή επιχείρηση, χρηματοδότηση αντλούν από την οικογένεια, τις βοηθάει η δικτύωση και εμπόδιο συνιστά η γραφειοκρατία και το άγχος του αποτελέσματος. Τα δημογραφικά στοιχεία προσδιορίζουν το εκάστοτε επιχειρηματικό προφίλ. Απαραίτητη κρίνεται η υποστήριξη και αποδοχή της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην κοινωνία. Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να είναι το έναυσμα για αντίστοιχες έρευνες σε ολόκληρη την Ελλάδα. el
heal.abstract This paper deals with and highlights the characteristics of women entrepreneurship in the regional unit of Arta. The motivations that led women to get involved in business, the role of institutions as well as the most important problems and obstacles faced by women entrepreneurship in the region are investigated. The originality of the research lies in the fact that for the first time the causes (social profile) that lead to specific business motifs are specified. The quantitative research was carried out using a questionnaire on the Google Forms website and in printed form. A sample of the research was a total of 130 women who are active in business in the Prefecture of Arta. The analysis of the results showed that women follow the family business, they receive funding from the family, networking helps them and bureaucracy and the stress of the result are an obstacle. Demographics determine the respective business profile. It is necessary to support and accept women's entrepreneurship in society. This research could be the trigger for similar research throughout Greece. en
heal.advisorName Γεωργόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Γκανάς, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 145 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics