Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Αποδοτικότητα των επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της κρίσης: Η περίπτωση του κλάδου τροφίμων στην Ελλάδα.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κονιδάρη, Ευσταθία el
dc.date.accessioned 2020-12-10T09:15:57Z
dc.date.available 2020-12-10T09:15:57Z
dc.date.issued 2020-12-10
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/11925
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κλάδος τροφίμων el
dc.subject Χρηματοπιστωτική κρίση el
dc.subject Ελλάδα. el
dc.subject Επιχειρηματικότητα el
dc.subject Προοπτικές el
dc.subject Food industry en
dc.subject Financial crisis en
dc.subject Greece, entrepreneurship en
dc.subject Entrepreneurship en
dc.subject Perspectives for the future en
dc.title Αποδοτικότητα των επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της κρίσης: Η περίπτωση του κλάδου τροφίμων στην Ελλάδα. el
dc.title Firm's performance during the financial crisis: The case of food sector in Greece. en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής –ΜΑF- A/A 0224 el
heal.classification Χρηματοοικονομικές κρίσεις -- Ελλάδα el
heal.classification Βιομηχανία τροφίμων και εμπόριο el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-12
heal.bibliographicCitation Κονιδάρη, Ε., 2020. Αποδοτικότητα των επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της κρίσης: Η περίπτωση του κλάδου τροφίμων στην Ελλάδα. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Στην παρούσα εργασία αποτυπώνεται ο βαθμός αποδοτικότητας του κλάδου των τροφίμων στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης και καταγράφονται τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις του κλάδου στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν σε αυτήν την περίοδο κρίσης. Στόχος της εργασίας είναι να προσδιοριστούν οι προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων για το μέλλον, ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που συσσωρεύτηκαν την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ποιοι παράγοντες συνέβαλαν ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να επιβιώσουν. Από την έρευνα προκύπτει ότι κατά την περίοδο 2007-2012, παρά τα προβλήματα ρευστότητας και την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητα του κλάδου, είχαμε αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης έδειξαν όμως ότι το μέγεθος της εταιρείας, με βάση τον κύκλο εργασιών, συσχετίζεται αρνητικά με την αποδοτικότητας της. Συμπερασματικά προκύπτει ότι ο κλάδος των τροφίμων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ελληνική οικονομία και ένας από τους ελάχιστους που επέδειξαν ανθεκτικότητα κατά την διάρκεια της κρίσης. Ο κλάδος φαίνεται να έχει ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές και να συμβάλει σημαντικά στα επόμενα χρόνια στην ενίσχυση του ΑΕΠ της χώρας, και θα πρέπει να τύχει της ανάλογης προσοχής από την ελληνική πολιτεία. el
heal.abstract This paper captures the degree of performance of the food industry in Greece, during the economic crisis and records the problems and difficulties faced by companies in the industry, in their efforts to survive in the time of the crisis. The aim of this paper is to determine the prospects of Greek companies in the food industry for the future, the ways to deal with the problems that accumulated during the financial crisis and the factors that contributed to them to gain a competitive advantage and survive. The research shows that during the period 2007-2012, despite the liquidity problems and the deterioration of the creditworthiness of the sector, there was an increase in the volume of sales. The regression results, however, showed that firm size, based on turnover, is negatively correlated with profitability. In conclusion, it appears that the food sector is particularly important for the Greek economy and one of the few that showed resilience during the crisis. The sector seems to have strong growth prospects and to contribute significantly in the coming years to the strengthening of the country's GDP, and should receive the appropriate attention from the Greek state en
heal.advisorName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Τάσιος, Στέργιος el
heal.committeeMemberName Γκανάς, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 63
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics