Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Υλοποίηση Μηχανισμών Διεπαφής για την Υπηρεσία Ιστού "Ηλεκτρονικό Εργαστήρι".

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μιχαηλίδου, Κυριακή el
dc.date.accessioned 2020-12-09T10:15:45Z
dc.date.available 2020-12-09T10:15:45Z
dc.date.issued 2020-12-09
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/11922
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Διεπαφή, Ηλεκτρονικό, Εργαστήρι el
dc.title Υλοποίηση Μηχανισμών Διεπαφής για την Υπηρεσία Ιστού "Ηλεκτρονικό Εργαστήρι". el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ηλεκτρονικό el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020
heal.bibliographicCitation Μιχαηλίδου, Κ., 2020. Υλοποίηση Μηχανισμών Διεπαφής για την Υπηρεσία Ιστού "Ηλεκτρονικό Εργαστήρι". Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
heal.abstract Στο 1ο κεφάλαιο περιγράφεται ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας και η βασική δομή της. Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφονται βασικά εργαλεία σχεδίασης ιστοσελίδων. Γίνεται σύγκριση δύο σημαντικών εργαλείων, των “Adobe Dreamweaver” και “MS Visual Studio”. Αναλύονται οι λόγοι επιλογής του “Adobe Dreamweaver” για τη σχεδίαση της διεπαφής. Στο 3ο κεφάλαιο αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο διάγραμμα της δομής της διεπαφής. Παρουσιάζονται όλοι οι σχετικοί μηχανισμοί με αναλυτική περιγραφή. Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφονται βήμα - βήμα τα επιμέρους μενού της διεπαφής, με τη μορφή εγχειριδίου χρήσης. Στο 5ο κεφάλαιο δίνονται τα συμπεράσματα από την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Καταγράφονται προβλήματα και προβληματισμοί που εμφανίστηκαν κατά την υλοποίηση της πτυχιακής. Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφία και οι σχετικές αναφορές πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της πτυχιακής. el
heal.abstract Chapter 1 presents the purpose of this Thesis and its basic structure. Chapter 2 presents widely known Web Design Tools. Adobe Dreamweaver and MS Visual Studio, two important tools in the field under scope, are compared. Adobe Dreamweaver is the preferred tool in this work. The above-mentioned decision is properly justified. Chapter 3 presents a comprehensive diagram of the implemented web interface. All relevant mechanisms are presented with a detailed description. The 4th chapter describes step by step implemented menus and layouts of the web interface unde scope, in the form of a user manual. Chapter 5 presents derived conclusions from this work. Problems and concerns that occurred during the implementation of the web interface are discussed and recorded. Finally, the 6th chapter presents literature and references of sources used in the Thesis. el
heal.advisorName Βαρτζιώτης, Φώτιος el
heal.committeeMemberName Λιαροκάπης, Δημήτριος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 131
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics